Vind een geregistreerd deskundige

Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om geregistreerde deskundigen te zoeken in het register Veiligheidskundigen en het Register Risicoprofessionals. Deze registers hebben als doel om de vakbekwaamheid van Veiligheidskundigen aantoonbaar en inzichtelijk te maken.

Leden van de NVVK die aan een aantal voorwaarden voldoen kunnen worden opgenomen in dit register. Bent u lid van de NVVK en wilt u worden vermeld in het register Veiligheidskundigen? Op de Register pagina’s vindt u meer informatie en de benodigde documenten voor uw aanmelding. 

Initiatiefnemer van het Register RisicoProfessionals (RRP®) is het Verbond van Verzekeraars. Meer informatie over dit register vindt u op deze pagina

Soort deskundige

Postcode
 
Straal
Hoogst genoten vakopleiding


Achternaam
Arbeidsmiddelen


Bijzondere stoffen

Bijzondere toepassingen

Elektriciteit
Fysieke belasting


Gassen

Gevaarlijke stoffen

Ongevalsonderzoek

Veiligheidsmanagement


Veiligheidsthema
WerkplekkenWerkruimten

Wetgeving
RRP