Kwaliteit en kennis

De NVVK zet zich in om de kwaliteit van de kennis en de aantoonbaarheid ervan voor haar leden te bevorderen. 
Daarvoor vindt overleg plaats met opleiders en andere stakeholders en is een register voor zowel VK's als RRP's ingesteld.

Register Veiligheidskundigen

De NVVK is op dit moment bezig met het herijken van het assessment voor het Beroepsregister voor veiligheidkundigen. 

Het doel hiervan is om meer waarde te geven aan een registratie. Naar verwachting wordt dit in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. Zodra het weer mogelijk is om het assessment te doen, zal dit aan alle leden bekend worden gemaakt. Tot die tijd is het niet mogelijk om u te laten opnemen in het Register Veiligheidskundigen.

Register Risicoprofessionals

Initiatiefnemer van het Register RisicoProfessionals (RRP®) is het Verbond van Verzekeraars. Het platform Risicodeskundigheid van het Verbond is hét kennisplatform voor Risicodeskundigen oftewel ‘RisicoProfessionals’ die werkzaam zijn in de Nederlandse verzekeringsindustrie. Het RRP® is ontstaan vanuit de verantwoordelijkheid om te bouwen aan het vakmanschap van de risicoprofessional. En vanuit de ambitie om als vakgroep een autoriteit te zijn die staat voor de kwaliteitseisen van haar beroepsgroep. 


Lees meer

Certificering opleidingen RRP

NVVK-certificaat: kwaliteitsstempel opleidingen voor risicoprofessional

Risicoprofessionals kunnen zich sinds 2019 registreren in het register van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Dit register kent strenge toelatings- en opleidingseisen. Om de kwaliteit van opleidingen voor risicoprofessionals aan te tonen, kunnen opleidingsinstellingen het NVVK-certificaat aanvragen.

Lees meer

Erkenningsregeling opleiding VK

De NVVK presenteerde september 2022 de Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen. In samenwerking met zes grote particuliere opleiders en het Nederlands Kwaliteitsbureau NQA ontwikkelde de beroepsvereniging een kwaliteitszorgsysteem. Daaraan moeten particuliere opleidingen voor middelbaar en hoger veiligheidskundigen voldoen om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen (EOV). 


Lees meer