Veiligheid in transitieEssentiële veranderingen in onze samenleving én onze manier van werken vragen om veiligheidsprofessionals die organisatiedynamiek kunnen doorgronden en benutten. Vakmensen die zien wat er speelt en kunnen omgaan met mensen, omstandigheden en beschikbare middelen.  Maar die ook binnen een organisatie het veiligheidsraamwerk voor de toekomst kunnen schetsen en bouwen.

De NVVK levert hiervoor de (kennis)infrastructuur, waaronder bijeenkomsten en de content van het kennisportaal die inspelen op essentiële veranderingen in de veiligheidspraktijk. 

Deze hebben vooral van doen met de drie transitiedomeinen hieronder. 

Verduurzaming

Duurzame processen vereisen veiligheids- en risicoprotocollen die hierop inspelen. Dat raakt álle veiligheidskennisdomeinen.

Diversiteit en inclusie

Veranderend denken over diversiteit op de werkvloer stelt met name nieuwe eisen aan sociale veiligheid.


Digitalisering

Wat vragen snelle digitale ontwikkelingen van veiligheidskundigen? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met veiligheid rond AI? Of met dataprivacy?