Over NVVK


De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is hét kennisplatform voor en door veiligheidskundigen in Nederland. Met een netwerk van 3.000 veiligheidskundigen in uiteenlopende disciplines en vakgroepen staan onze leden er niet alleen voor. 


De NVVK wil de ontwikkeling van de veiligheidskunde bevorderen en een bijdrage leveren aan de vakkennis en vakbekwaamheid van haar leden, om zodoende samen met haar leden hét kenniscentrum te vormen voor veiligheidsvraagstukken van alle in Nederland bij veiligheid betrokken stakeholders.


Het is het waard om hier even bij stil te staan. Om ons te realiseren dat wij, vertrokken uit kennis over technische veiligheid, eerst vele aspecten van bedrijfsveiligheid omhelsden, en nu ook expertise bieden over sociale veiligheidsvraagstukken. Met een breed scala aan wetenschappelijke disciplines (techniek, logistiek, psychologie, enz.) en uiteenlopende activiteiten waarbinnen kennis uit deze disciplines onder professionals wordt gedeeld. En dát in een tijd waarin veiligheid één van de meest besproken maatschappelijke onderwerpen is. Waarin ondernemers en burgers zich vrijwel dagelijks in meer of mindere mate zorgen maken over veiligheid. Waarin media iedere dag over het thema berichten.


Dat maakt de NVVK tot een bijzondere en wellicht zelfs onmisbare club. Een vereniging die aantrekkelijke en relevante meerwaarde kan bieden voor vele en zeer diverse stakeholders.

Over onze toekomst


Wij verwachten een NVVK die door en voor haar leden, gevraagd en ongevraagd continu actuele kennis deelt, zowel met het bedrijfsleven als met de belangrijkste belanghebbenden in de samenleving. Een NVVK die – o.a. door media – gezien wordt als dé autoriteit op het gebied van veiligheid en zodoende haar toegevoegde waarde voor zowel bedrijfsleven als maatschappij actief uitdraagt en bevestigt. 


Dát is de NVVK-toekomst die wij voor ogen hebben. En waarvan leden en stakeholders de meerwaarde zullen begrijpen en waarderen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van ons vak en de vakbekwaamheid van onze leden, of om het geven van antwoorden op actuele veiligheidsvragen: een veilige toekomst kan niet zonder de NVVK.


Hoe we dit (gaan) doen, kunt u lezen op deze website.


Onze missie

De NVVK wil de ontwikkeling van de veiligheidskunde bevorderen en een bijdrage leveren aan de vakkennis en vakbekwaamheid van haar leden, om zodoende samen met haar leden hét kenniscentrum te vormen voor veiligheidsvraagstukken van alle in Nederland bij veiligheid betrokken stakeholders.