Belangenbehartiger


Op onderwerpen waar de leden in de uitoefening van hun vak geraakt worden, wil de NVVK fungeren als belangenbehartiger naar de relevante stakeholders. 


Dat varieert van nauw contact met de zuster- en brancheverenigingen tot een stoel aan tafel bij overheidsinstanties die zich bezighouden met wet- en regelgeving die van invloed is op het werk van onze leden. 


Met enige regelmaat polsen we de mening van de leden over specifieke onderwerpen zodat we via de hierboven omschreven contacten ook altijd de stem van onze leden kunnen laten horen.