Kennisdomeinen

Veiligheidskunde houdt zich bezig met veiligheid. Maar wat is veiligheid? In de praktijk blijkt het lastig een exact antwoord te geven op die vraag. Veiligheid is een breed en moeilijk definieerbaar containerbegrip. Het gaat over ongewenste afwijkingen van een ideale toestand van de wereld en de mensen die daarin leven. Hoe die ideale wereld eruitziet, daarover verschillen de meningen. Daardoor zijn er ook verschillende opvattingen over veiligheidskunde. Dat wordt nog versterkt doordat veiligheidsmaatregelen vaak kosten en/of vrijheidsbeperking met zich meebrengen.

Veiligheid heeft dus ook een sociaal en politiek element in zich. Veiligheidsvraagstukken doen zich dagelijks voor op alle niveaus en in alle geledingen van de maatschappij. Dit alles bij elkaar maakt dat veiligheidskunde een breed, multidisciplinair vakgebied is. Binnen de NVVK onderscheiden we daarom de volgende kennisdomeinen:

Arbeidsveiligheid

Kennisdomein-Klein_0004_arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid focust op alle bedrijfsmatige activiteiten die risico opleveren voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Het draait om zowel het beschermen van de bedrijfsbelangen (continuïteit van organisatie en processen) als de belangen van het personeel (vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid).

Toon informatie

Externe veiligheid

Kennisdomein-Klein_0003_externe-veiligheid

Externe veiligheid is gericht op het voorkomen van schade en letsel aan de omgeving door incidenten en calamiteiten. In dit domein komen veiligheid, milieu en ruimtelijke ordening samen.  

Toon informatie

Transportveiligheid

Kennisdomein-Klein_0001_transport

Transportveiligheid is een complex en dynamisch domein. Transport is een continu, wereldwijd proces dat nog steeds toeneemt in omvang. Het vindt plaats over de weg, per spoor, over water of door de lucht. Veiligheidskundigen zorgen dat het hoge veiligheidsniveau wordt vastgehouden of verbeterd. 

Toon informatie

Sociale veiligheid

Kennisdomein-Klein_0002_sociale-veiligheid

In sociale veiligheid komt niet alleen de arbowet aan de orde, maar ook psychosociale arbeidsbelasting. In sociale veiligheid ligt de nadruk op het 'menselijk' karakter van veiligheid. Het gaat om onveilige situaties die direct of indirect worden veroorzaakt door menselijk handelen. Sociale veiligheid is daardoor continu in beweging, omdat het mede beïnvloed wordt door ontwikkelingen in het domein van de publieke ruimte. 

 

 

Toon informatie

Zorgveiligheid

Kennisdomein-Klein_0000_zorgveiligheid

In de zorg zijn relatief veel sterfgevallen door medische fouten. Zorgveiligheid is daarom een domein waarin nog veel winst te behalen valt. Het heeft veel overeenkomsten met arbeidsveiligheid, vanwege de overeenkomst tussen werknemer en patiënt. De NVVK pleit voor een integrale blik, omdat de zorgkwaliteit sterk afhankelijk is van de onderliggende systemen. 

 

 
Toon informatie