Privacy- en cookieverklaring

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) verwerkt uw persoonsgegevens bij bezoek aan onze website. Met deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. NVVK respecteert de privacy van haar online bezoekers. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw NAW-gegevens, uw contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en eventuele andere gegevens die u verstuurt via onze website. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres, andere systeeminformatie en informatie over hoe u de website gebruikt.

Doeleinden en rechtsgronden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, voor het aangaan van een lidmaatschap en voor het aanmelden van (groeps)bijeenkomsten, congressen en andere verenigingsactiviteiten. Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geeft u ons toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat de NVVK er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als lid en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan u apart toestemming voor bijzondere verwerkingen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals het versturen van gratis vakbladen. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens aan deze derden verstrekken. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren kunnen afstemmen. Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website. Tot slot gebruiken wij zogeheten tracking cookies, waarmee surfgedrag kan worden bijgehouden/geanalyseerd.

Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door in uw browser alle cookies te verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Standaard worden functionele & analytische cookies maximaal 26 maanden opgeslagen, tenzij anders aangegeven. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.

Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat NVVK verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door NVVK zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Uw rechten

U heeft het recht:

  • om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • om tegen de verwerking bezwaar te maken;
  • op gegevensoverdraagbaarheid;
  • om toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. 

Onze contactgegevens zijn: NVVK Secretariaat, Weegschaalstraat 3, 5632 CW  EINDHOVEN, 040 2911423, nvvk@veiligheidskunde.nl 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 2024 NVVK