PE-punten in coronatijd

Beste Risicoprofessional,

Het secretariaatsbureau krijgt regelmatig vragen over het behalen van PE‑punten in coronatijd en de registratie van PE-punten die met webinars, online seminars of livestreams te verkrijgen zijn.

Het Reglement Permanente Educatie RRP voorzag niet in registratie van deelname aan online evenementen. Inmiddels heeft het Platformbestuur hier invulling aan gegeven en met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de mogelijkheden.

Komt er een compensatieregeling voor het behalen van PE punten tijdens de periode van coronamaatregelen?

Het Platformbestuur ziet vooralsnog geen reden om een compensatieregeling in te stellen voor het te behalen aantal PE punten. Zoals bekend, moeten tijdens de registratietermijn van 5 jaar in totaal 100 PE punten worden behaald, wat gemiddeld neerkomt op 20 PE punten per jaar.

Door de voortdurende coronamaatregelen zijn veel fysieke bijeenkomsten geannuleerd en omgezet in webinars, online seminars of livestreams. Het bestuur heeft besloten om ook voor online sessies PE punten toe te kennen. De NVVK vertrouwt erop dat dit voldoende ruimte geeft om PE-punten te verzamelen.

Hoe lever ik een bewijs van deelname aan webinars, online seminars of livestreams?

De risicodeskundige is zelf verantwoordelijk voor aanlevering van een bewijs van deelname. Informeer daarom vooraf (bij inschrijving) of de aanbieder een bewijs van deelname verstrekt.

PE punten worden uitsluitend toegekend bij aanlevering van het programma en een bewijs van deelname. Let op: een bevestiging van inschrijving wordt niet aangemerkt als bewijs van deelname.

Als de aanbieder geen bewijs van deelname verstrekt, moet de risicodeskundige op een alternatieve manier zijn/haar deelname aantonen:

  • bevestiging van de aanbieder dat er geen deelnamebewijzen worden verstrekt, en;
  • bevestiging van de inschrijving, en;
  • printscreen waarop datum en tijd zichtbaar zijn (of schermfoto met smartphone) kort na de start en aan het einde van het webinar.

Eventuele andere mogelijkheden om deelname aan te tonen zijn op voorhand niet uitgesloten, maar moeten vooraf via het secretariaat ter goedkeuring worden voorgelegd.

Terug naar actueel