Leden

 

Uiteraard is het bestuur niets zonder de leden. De vereniging zijn we met elkaar.

Het merendeel van onze leden is werkzaam op het gebied van de veiligheidskunde in diverse branches zoals het spoor, de bouw, installatiebedrijven, aannemerij, adviesbureaus, offshore, olie en gas industrie, en productiebedrijven.

Het gewone lidmaatschap staat ook open voor hen die nauw verwant zijn met het vakgebied.

Het aantal leden bedroeg begin 2019 2.900.

Ereleden

De NVVK kent de volgende ereleden:

R.A.J. Rob van de Bank  
A.R. Andrew  - Hale  
P.J. Piet van der Jagt  
H. Harry  - Jansen  
T. Theo  - Jonkhoff  
D.W. Dim  - Koks  
J.L. Jan de Kroes  
V. Victor  - Roggeveen
R.A. Rob in 't Veld  
A.W. Walter  - Zwaard

 

Gouden Speld

De 'Gouden speld' wordt uitgereikt als blijk van waardering voor leden die zich gedurende lange tijd binnen een groep of commissie hebben ingezet voor de NVVK.

Naast de ereleden is deze aan de volgende leden toegekend:

A.M.M. Wiet  - Baggen
P.A. Peter  - Bakker
A.J.C. Anja  - Brouwer-Latjes
H.F. Henk  - Dolleman
P.J.G.J. Gerd-Jan  - Frijters
A.C.P. Adri  - Frijters
A.R. Andrew  - Hale
R.J. Roelof  - Hazewindus
W.H. Willem van der Horst
W. Wim van de Koppel
G. Gerrit  - Krommendijk
J.F. Jan  - Lingsma
L.G.H. Louis  - Nijland
R.O.B. Rob  - Poort
A.L. Bob  - Roebeling
J.M.J. Richard  - Sanders
P.J.M. Paul  - Settels
J.A. John  - Stoop
L. Louis van Wijk
J.G.J. Jos van Winsen
C.R.H. Rob van Zanen