Leden

 

Uiteraard is het bestuur niets zonder de leden. De vereniging zijn we met elkaar.

Het merendeel van onze leden is werkzaam op het gebied van de veiligheidskunde in diverse branches zoals het spoor, de bouw, installatiebedrijven, aannemerij, adviesbureaus, offshore, olie en gas industrie, en productiebedrijven.

Het gewone lidmaatschap staat ook open voor hen die nauw verwant zijn met het vakgebied.

Het aantal leden bedroeg begin 2020 iets meer dan 2.900.

Ereleden

De NVVK kent de volgende ereleden:

R.A.J. Rob van de Bank  
H.J. Hub - Daniels  
A.R. Andrew - Hale  
T. Theo - Jonkhoff  
D.W. Dim - Koks  
R.O.B. Rob - Poort  
J.H. Jos - Putman  
J.K.S.M. Kees - Roelofs  
R.A. Rob in 't Veld  
V. Victor - Roggeveen  
A.W. Walter  - Zwaard  

 

Gouden Speld

De 'Gouden speld' wordt uitgereikt als blijk van waardering voor leden die zich gedurende lange tijd binnen een groep of commissie hebben ingezet voor de NVVK.

Naast de ereleden is deze aan de volgende leden toegekend:

P.A. Peter  - Bakker
A.J.C. Anja  - Brouwer-Latjes
J.M.T. Juni  -  Daalmans
H.F. Henk  - Dolleman
G. Gert van Elleswijk
W.E.F. Wulf van den Eshof
R.L. Ronald  -  Frencken
A.C.P. Adri  - Frijters
B. Bart  - Gruppelaar
R.J. Roelof  - Hazewindus
W.H. Willem van der Horst
R. Rob van Houten
J. Jaap  - Middel
L.G.H. Louis  - Nijland
J.M.J. Richard  - Sanders
P.J.M. Paul  - Settels
H. Henk  - Veenvliet
L. Louis van Wijk
J.G.J. Jos van Winsen
A. Arco van Zandwijk