Registreer je in ons beroepsregister en toon je kwaliteit als Veiligheidskundige. Nu belangrijker dan ooit!

Veiligheid en veiligheidskunde staan volop in de aandacht. Op het gebied van veiligheid op de werkplek is de vraag naar goed doortimmerde en samenhangende oplossingen groot. Dat geldt voor alle veiligheidsvakgebieden. Niemand zal daarnaast ontkennen dat de coronapandemie vele veiligheidsvraagstukken topprioriteit heeft gemaakt. Dit alles onderstreept de behoefte in de markt aan veel veiligheidskundige kennis en competentie. Én: de NVVK merkt dat deze behoefte zich bij vele werkgevers door vertaalt in een vraag naar kwaliteit.

NVVK: bevordering van competentie en registratie van kwaliteit
Sinds de oprichting richt de NVVK zich op de veiligheidskundige competentie van haar leden en van de ontwikkeling van het vak Veiligheidskunde en de veiligheidskundige opleidingen. Alles draait dus om de kwaliteit van de veiligheidskundige. Wij weten dat dit ook de belangrijkste reden is voor veiligheidskundigen om lid te zijn van onze vereniging.
Vanwege de vraag naar kwaliteit in de markt kent de NVVK het Register Veiligheidskundigen®. Met het Register Veiligheidskundigen® benadrukt de NVVK haar verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het vakmanschap van de veiligheidskundige. Tevens benadrukt de vereniging de ambitie om als beroepsvereniging een autoriteit te zijn die staat voor de veelzijdige kwaliteit van haar beroepsgroep. Het Register Veiligheidskundigen® garandeert dat de opgenomen veiligheidskundigen transparant, aantoonbaar en onafhankelijk gekwalificeerd zijn. Dat is goed voor de veiligheidskundige, én voor zijn werk- of opdrachtgever. Win-win dus!

Het Register Veiligheidskundigen®
De toekomst vraagt méér van veiligheidskundigen. Het Register Veiligheidskundigen® is er juist om die toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De NVVK benadrukt daarom het belang voor alle veiligheidskundigen in Nederland om zich te registreren.

Daarnaast is het ook mogelijk om je als Veiligheidskundige te laten certificeren. De NVVK merkt dat hier wel eens onduidelijkheid over bestaat. Het verschil tussen beiden is als volgt:

  • Door registratie in het Register Veiligheidskundigen® laat de professional zijn vakbekwaamheid, niveau en deskundigheid zien aan de markt.
  • Door certificering laat de professional zien over welke wettelijke bevoegdheden hij beschikt met betrekking tot – bijvoorbeeld - het toetsen van de RI&E en het adviseren over het Plan van Aanpak.

Registratie en certificering kunnen dus prima naast elkaar bestaan. De NVVK zet in op een grootschalige beroepsregistratie. Onderdeel daarvan is ook herregistratie van hen die al sinds 2015 in het Register zijn opgenomen. Want ook dat is in het belang van vraag en aanbod in een veiligheidskundige markt waarin transparantie over kwaliteit centraal staat.

Registratie: hoe?

Op deze pagina’s vind je alle informatie over

  • Aanmelden – Inschrijfformulier (NB lees eerst de voorwaarden)
  • De voorwaarden die gesteld zijn om toe te treden tot het Register Veiligheidskundigen®, zoals het doen van een assessment
  • De voorwaarden die gelden bij herregistratie in het register.
  • FAQ: Op de website vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, stuur dan een e-mail aan het secretariaat.