Register RisicoProfessionals

Initiatiefnemer van het Register RisicoProfessionals (RRP®) is het Verbond van Verzekeraars. Het platform Risicodeskundigheid van het Verbond is hét kennisplatform voor Risicodeskundigen oftewel ‘RisicoProfessionals’ die werkzaam zijn in de Nederlandse verzekeringsindustrie. Het RRP® is ontstaan vanuit de verantwoordelijkheid om te bouwen aan het vakmanschap van de risicoprofessional. En vanuit de ambitie om als vakgroep een autoriteit te zijn die staat voor de kwaliteitseisen van haar beroepsgroep.

Het register moet borgen dat de opgenomen risicoprofessionals gekwalificeerd zijn. Dit wordt getoetst aan de hand van een assessment. Het doel van het registratieschema is om binnen de beroepsgroep van risicoprofessionals een consistent en toetsbaar kwaliteitsniveau te realiseren en in stand te houden. Tevens biedt het RRP® bescherming aan de belangen van iedereen die door de beroepsuitoefening met een risicoprofessional in aanraking komt. 

Lees het volledige RRP® reglement

Meer informatie over het online assessment van iScreen

Meer informatie over het assessment intellectuele capaciteiten mbo

Meer informatie over het assessment intellectuele capaciteiten hbo

Wat moet ik doen om me aan te melden? Bekijk het registratieschema

FAQ’s over het RRP®