Register RisicoProfessionals

Initiatiefnemer van het Register RisicoProfessionals (RRP®) is het Verbond van Verzekeraars. Het platform Risicodeskundigheid van het Verbond is hét kennisplatform voor Risicodeskundigen oftewel ‘RisicoProfessionals’ die werkzaam zijn in de Nederlandse verzekeringsindustrie. Het RRP® is ontstaan vanuit de verantwoordelijkheid om te bouwen aan het vakmanschap van de risicoprofessional. En vanuit de ambitie om als vakgroep een autoriteit te zijn die staat voor de kwaliteitseisen van haar beroepsgroep.

Het register moet borgen dat de opgenomen risicoprofessionals gekwalificeerd zijn. Dit wordt getoetst aan de hand van een assessment. Het doel van het registratieschema is om binnen de beroepsgroep van risicoprofessionals een consistent en toetsbaar kwaliteitsniveau te realiseren en in stand te houden. Tevens biedt het RRP® bescherming aan de belangen van iedereen die door de beroepsuitoefening met een risicoprofessional in aanraking komt. 

Registratie in het Register Risicoprofessionals is zowel op individuele als op collectieve basis mogelijk.

 

schema lidmaatschap register RRP EVC (002)-page-001.jpgIndividuele registratie

In het registratieschema naast deze tekst wordt uitgegaan van individuele registratie. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Kosten registratie
De kosten voor registratie zijn als volgt opgebouwd:

  • Eenmalige inschrijfkosten €75 (uitvoering en onderhoud systeem)
  • Jaarlijkse retributie €100 (in stand houden van het Register, zoals beheer, herregistratie, etc.)

Deze kosten staan los van de contributie voor lidmaatschap.

Collectieve registratie

Schema RRP collectieve registratie.pngIn het registratieschema naast deze tekst wordt uitgegaan van collectieve registratie. Klik op de afbeelding voor een vergroting. Het aanbiedingsformulier voor collectieve registratie is hier te downloaden

Kosten registratie
De kosten voor registratie zijn als volgt opgebouwd:

  • Eenmalige inschrijfkosten €75 (uitvoering en onderhoud systeem)
  • Jaarlijkse retributie €50 (in stand houden van het Register, zoals beheer, herregistratie, etc.)

Deze kosten staan los van de contributie voor lidmaatschap.

Wanneer u benieuwd bent naar de mogelijkheden van collectieve registratie dan willen wij u verzoeken om contact op te nemen met het Uitvoeringsorgaan Register via register@veiligheidskunde.nl. Zij informeren u over de mogelijkheden tot het aanvragen van een collectieve registratie in het register Risicoprofessionals.