Register RisicoProfessionals

Initiatiefnemer van het Register RisicoProfessionals (RRP®) is het Verbond van Verzekeraars. Het platform Risicodeskundigheid van het Verbond is hét kennisplatform voor Risicodeskundigen oftewel ‘RisicoProfessionals’ die werkzaam zijn in de Nederlandse verzekeringsindustrie. Het RRP® is ontstaan vanuit de verantwoordelijkheid om te bouwen aan het vakmanschap van de risicoprofessional. En vanuit de ambitie om als vakgroep een autoriteit te zijn die staat voor de kwaliteitseisen van haar beroepsgroep.

Het register moet borgen dat de opgenomen risicoprofessionals gekwalificeerd zijn. Dit wordt getoetst aan de hand van een assessment. Het doel van het registratieschema is om binnen de beroepsgroep van risicoprofessionals een consistent en toetsbaar kwaliteitsniveau te realiseren en in stand te houden. Tevens biedt het RRP® bescherming aan de belangen van iedereen die door de beroepsuitoefening met een risicoprofessional in aanraking komt. 

Kosten registratie
De kosten voor registratie zijn als volgt opgebouwd:
Eenmalige inschrijfkosten €75 (uitvoering en onderhoud systeem)
Jaarlijkse retributie €145 (in stand houden van het Register, zoals beheer, herregistratie, etc.)

Deze kosten staan los van de contributie voor lidmaatschap.


 

Registratieschema Register RisicoProfessionals

schema lidmaatschap register RRP EVC (002)-page-001