Agenda

Vanuit de NVVK worden zowel regionaal als landelijk bijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Onderstaande agenda geeft een overzicht van alle geplande activiteiten vanuit de NVVK en van andere relevante organisaties. 

SKO-/PE-punten

Aan alle door de NVVK georganiseerde, vakinhoudelijke bijeenkomsten die minimaal 3 uur duren, wordt door Hobéon een half studiepunt per dagdeel toegekend (m.u.v. Algemene Vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd door externe partijen). Voor bijeenkomsten voor risicodeskundigen (RRP's) geldt: Zie de matrix in het Reglement Permanente Educatie op deze pagina

Aanmelding

Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomsten, waarbij de NVVK-leden uiteraard wel voorrang krijgen op niet-leden. Mocht je verhinderd zijn, geef dat tijdig (uiterlijk 2 dagen voor dato) door aan het secretariaat, zodat iemand van de reservelijst deel kan nemen.

Kosten

Deelname is gratis voor NVVK-leden. Niet-leden zijn welkom tegen betaling van € 50,00. U ontvangt hiervoor een factuur. Let op: Als u zich (ook als NVVK-lid!) aanmeldt en vervolgens zonder afmelding vooraf (minimaal 2 dagen voor dato) afwezig bent, worden de kosten (€ 50,00) aan u doorberekend. Geen handtekening op de presentielijst betekent een factuur!

Kijk op onderstaande sites voor de bijeenkomsten van onze zusterverenigingen

Agenda Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA)
Agenda Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O)

Filter op:
Datum Onderwerp Plaats