Lidmaatschap opzeggen

Voor een opzegging gelden de volgende regels:

  • U kunt uw lidmaatschap alleen schriftelijk beëindigen, bij voorkeur per e-mail
  • Uw opzegging moet vóór het eind van het kalenderjaar binnen zijn, met een opzegtermijn van 4 weken
  • Uw opzegging is pas definitief als u een bevestiging heeft ontvangen van het secretariaat
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw opzegging
  • Een opzegging tijdens een kalenderjaar zal automatisch worden verwerkt aan het einde van datzelfde kalenderjaar
  • U kunt een lidmaatschap per direct beëindigen, maar bent tot het eind van het jaar lidmaatschapsgeld verschuldigd. Wel kunnen alle mailingen vanaf het moment van opzeggen stopgezet worden. Stuur hiervoor een mail aan het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl.

Deze regels gelden ook voor introductielidmaatschappen.

Uiteraard vervallen met de beëindiging van uw lidmaatschap de bijbehorende voordelen. Zo ook het abonnement op het Vakblad Arbo. Als u dit abonnement wilt voortzetten, dan kunt u dit kenbaar maken aan Vakmedianet.