Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen

De NVVK presenteerde september 2022 de Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen. In samenwerking met zes grote particuliere opleiders en het Nederlands Kwaliteitsbureau NQA ontwikkelde de beroepsvereniging een kwaliteitszorgsysteem. Daaraan moeten particuliere opleidingen voor middelbaar en hoger veiligheidskundigen voldoen om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling Opleiding Veiligheidskundigen (EOV). 

 

De regeling waarborgt dat de erkende opleidingen kennis en vaardigheden bieden die integraal passen bij het door de NVVK ontwikkelde Beroepsprofiel Veiligheidskundigen met de bijbehorende 'Body of Knowledge and Skills' (BoKS).

Samenwerken om te verbeteren

In samenwerking met kwaliteitsinstituut NQA is een audit-raamwerk ontwikkeld waarbinnen opleidingen door een onafhankelijke commissie kunnen worden getoetst. Zo werken NVVK, de opleiders en NQA samen aan beroepsdiploma's die betrouwbare en getoetste veiligheidskundige vakkennis bieden. De koppeling met het Register Veiligheidskundigen ligt voor de hand.

Alleen opleiders die voldoen aan de EOV komen straks in aanmerking voor een keurmerk erkend door de NVVK.