Bestuur

De NVVK is een landelijke vereniging. De vereniging is georganiseerd in verschillende groepen die actief zijn binnen een of meerdere van de vijf kennisdomeinen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door een secretariaat.

Contact opnemen met het bestuur kan via e-mail aan het secretariaat.