Missie en doelstellingen

De NVVK wil de ontwikkeling van de veiligheidskunde bevorderen en een bijdrage leveren aan de vakkennis van leden. Daarnaast wil de vereniging deelnemen aan maatschappelijke discussies over arbeids- en bedrijfsveiligheid. Ook streeft de NVVK ernaar gemeenschappelijke beroepsbelangen van leden zo goed mogelijk te behartigen.