Actueel

Deze pagina geeft een actueel nieuwsoverzicht. Bekijk ook het nieuwsarchief.  Meer informatie is ook te lezen via de Kennisdomeinen en het overzicht van publicaties. Voor het meest actuele nieuws rondom COVID-19, verwijzen wij u graag door naar onze speciale COVID-19 pagina

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met;

NVVK Secretariaat
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
T  040 209 43 55 
E  nvvk@veiligheidskunde.nl

24-11-2020
‘Nu niet achterover leunen’ - Bijdrage Kees Roelofs aan VCA-Special 'De Veiligheidskundige'

Het magazine 'De Veiligheidskundige' heeft een special over de VCA gepubliceerd. In deze special wil de redactie de rol van de VCA binnen 'de' veiligheidskunde belichten. Niet om een sluitend antwoord te geven op de vraag 'welke rol speelt VCA', maar om alle invalshoeken en gezichtspunten over dit onderwerp te laten horen c.q. te lezen. Uiteraard kan de NVVK ook niet in deze special ontbreken. Voorzitter Kees Roelofs ging dan ook in gesprek met Janneke Reijseger  over de VCA.  Het artikel is via deze link te lezen. 

 

-----------------------------------------------

 

19-11-2020
0.jpegAlternatief en online; De Algemene Vergadering.

1 voetbalstadion, 3 camera’s, 4 bestuursleden, 10 stemmingen en bijna 100 online deelnemers. De Algemene Vergadering (AV) van dit jaar in cijfers samengevat. Vanuit het PEC Stadion in Zwolle werd voor de eerste maal de AV online georganiseerd, vanwege de geldende Corona maatregelen was het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren.Lees meer

 

-----------------------------------------------

 

18-11-2020
Herziening NEN publicatie niet-medische mondmaskers

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft op 9 november jl., een herziening uitgebracht van de NEN-spec 1 voor niet-medische mond-neus maskers. De NEN-spec 1 bestaat nu uit twee delen namelijk een deel voor de gebruiker en een deel voor de fabrikant. Deel 1 laat overzichtelijk zien waar consumenten (gebruikers) rekening mee moet houden bij aankoop, gebruik en onderhoud van een mondkapje voor publiek gebruik. Deel 2 bevat eisen voor fabrikanten en importeurs. De documenten zijn gratis verkrijgbaar via de website van NEN en voor leden van de NVVK ook via deze website. Lees meer. 

 

-----------------------------------------------

 

16-11-2020
Aanpak werkstress: tijd voor actie! - Manifest van de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Werkstress vormt een serieus probleem, zowel in bedrijven als voor de samenleving. Al jaren wordt gepoogd om dit complexe fenomeen aan te pakken, maar een integrale, preventieve aanpak ontbreekt. Arbeids- en organisatiedeskundigen kunnen hierin de verbindende rol spelen.

Beroepsvereniging BA&O publiceerde een manifest over werkstress met daarin onder meer 7 actiepunten voor een effectieve aanpak van werkstress. Het manifest is hier terug te lezen. 

 

-----------------------------------------------

 

12-11-2020
Nieuwe editie Kennisnieuwsbrief Covid-19

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op veelgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan optimale kennisdeling. Op 12 november is de nieuwste editie van de nieuwsbrief gepubliceerd. Je kunt de kennisnieuwsbrief via deze link lezen. 

 

-----------------------------------------------

 

03-11-2020
NVVK Algemene Vergadering ONLINE

laatste online trainingen van 2020-11.pngOp donderdag 12 november 2020 vindt de NVVK Algemene Vergadering ONLINE plaats van 15.00-17.00 uur. We hopen een groot aantal leden te mogen verwelkomen op 12 november, zeker nu je de vergadering vanuit je eigen stoel kunt bijwonen.

De agenda plus overige vergaderstukken van de Algemene Vergadering zijn gepubliceerd op het besloten deel van de website.

Naast de vaste agendapunten staat een presentatie over de toekomst van onze vereniging op de planning. De NVVK heeft een ambitieuze missie: "samen ervoor zorgen dat onze vereniging hét expertisecentrum voor veiligheidsvraagstukken in Nederland wordt".

Een werkgroep bestaande uit leden zoekt naar een passende organisatievorm die helpt deze missie te realiseren. Het resultaat van de zoektocht tot nu toe wordt gepresenteerd en overige leden worden uitgenodigd om mee te helpen.

LET OP: aanmelden is vereist in verband met toezending van de link om deel te nemen. We zien je aanmelding graag vóór 10 november tegemoet via het formulier op de website (inloggen vereist).

Graag tot 12 november!
Met vriendelijke groet,
Vincent Grijfrath, secretaris

 


-----------------------------------------------


 

29-10-2020
Nieuw artikelen Kennisportal.

Er zijn wederom 2 nieuwe artikelen gepubliceerd op het Kennisportal. Per 1 juli 2020 is het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving aangepast. Dat heeft invloed op de regels voor omgevingsveiligheid. Wat betekent dat voor de praktijk? Het artikel hierover lees je in de map Externe Veiligheid.

Terwijl de tweede COVID-19-golf Nederland dwingt om de regels aan te scherpen, blijven arbodeskundigen zich inzetten voor een adequate implementatie van veiligheidsmaatregelen. Het zijn de arbodeskundigen die zich professioneel toeleggen op de beheersing van COVID-19, maar vergeet daarbij ook alle andere arbeidsrisico’s niet. In dit nieuwe artikel spreekt Coen van Gulijk met Marno Lips, een ervaren veiligheidskundige uit de petrochemie. Je vindt het artikel in de speciale Covid-19 map op het Kennisportal.

U kunt het kennisportal bekijken nadat u bent ingelogd op MijnNVVK.

 


-----------------------------------------------


15-10-2020
RIVM: Bedrijven gezocht voor gezondheidsbevordering op werkplek

Een gezonde leefstijl is van groot belang om chronische ziekten te voorkomen en draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid. Mensen die werken brengen een groot deel van hun tijd door op het werk, daarom is de werkplek een belangrijke plek om een gezonde leefstijl te promoten.

Het RIVM voert een onderzoek uit waarbij we een programma, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gaan invoeren en evalueren. We gaan uitzoeken of het een positief effect heeft op de gezondheid en leefstijl van de medewerkers. Het programma is gebaseerd op een Europees succesvol voorbeeld, het Workplace Health Promotion Network in Lombardije. In dit programma ontvangen bedrijven een catalogus met programma’s gericht op verbetering van leefstijl en gezondheid.

Het betreft een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering, waarin zowel programma’s gericht op de medewerker zelf als op de werkomgeving ingezet worden. Het is bekend dat een integrale aanpak meer kans biedt op succes, omdat gezondheidsbevordering via verschillende routes wordt ingezet

Uniek aan dit onderzoek is dat de doelgroep, de werkgevers en medewerkers, vanaf de start van het onderzoek betrokken zijn. Het doel is namelijk een programma te ontwikkelen wat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Wilt u met uw organisatie ook aan de slag met het verbeteren van de gezondheid van medewerkers? Wilt u graag meedenken en deelnemen aan dit onderzoek? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de onderzoeker: Denise Smit via denise.smit@rivm.nl


-----------------------------------------------13-10-2020
PE-punten behalen in Corona tijd

Het secretariaatsbureau krijgt regelmatig vragen over het behalen van PE‑punten in coronatijd en de registratie van PE-punten die met webinars, online seminars of livestreams te verkrijgen zijn.

Het Reglement Permanente Educatie RRP voorzag niet in registratie van deelname aan online evenementen. Inmiddels heeft het Platformbestuur hier invulling aan gegeven en met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de mogelijkheden.
Lees meer


-----------------------------------------------


07-10-2020
Drie nieuwe artikelen Kennisportal Veiligheidsfabel 1-2-3; 95 stellingen voor een reformatie in veiligheid. Beter veiligheidsbeleid met resilience? Veiligheidskundige in coronacrisis bij de NS.pngNieuwe artikelen NVVK-Kennisportal

Op het Kennisportal van de NVVK zijn wederom drie nieuwe artikelen toegevoegd. 

  • In de map Transportveiligheid; Veiligheidskundige in coronacrisis bij de NS
  • In de map Arbeidsveiligheid;  Carsten Busch selecteerde vijf van de meest bekende en beruchte veiligheidsfabels die eerder verschenen in zijn boek Veiligheidsfabel 1-2-3; 95 stellingen voor een reformatie in veiligheid.
  • In de map Zorgveiligheid; Beter veiligheidsbeleid met resilience?

U kunt het kennisportal bekijken nadat u bent ingelogd op MijnNVVK.


-----------------------------------------------02-10-2020
Update Corona maatregelen

Tijdens de persconferentie van de minister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn eerder deze week nieuwe, aangescherpte maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen met als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In lijn met deze maatregelen en met het oog op de gezondheid van onze leden, ziet het NVVK-hoofdbestuur zich daarom opnieuw genoodzaakt om alle geplande evenementen tot nader order te annuleren.
Lees meer


-----------------------------------------------


01-10-2020
In memoriam: Harry Jansen, Oud penningmeester NVVK

Wij hebben bericht van overlijden ontvangen van Erelid en oud penningmeester van de NVVK Harry Jansen. Hij was een actief lid en later ook bestuurslid (penningmeester) van het vroegere Brandpreventieforum, dat een bloeiende vakgroep was van de NVVK.In de jaren 80 nam Harry als verenigingspenningmeester plaats in het hoofdbestuur van de NVVK. Daar zette hij zich vooral in voor het financieel gezond maken van de vereniging. Verder was hij nadrukkelijk betrokken bij de verbetering van het NVVK-secretariaat.
Lees meer. 

-----------------------------------------------

01-10-2020
Even voorstellen: vertrouwenspersoon Miriam Smit

Unknown.jpegDe NVVK heeft Miriam Smit als vertrouwenspersoon aangesteld. Zij werkt als onafhankelijk vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon kan samen met je bekijken wat de beste manier is om het ongewenste gedrag te stoppen, waar jij bij werkzaamheden of activiteiten voor de NVVK last van hebt. Ook kan de vertrouwenspersoon samen met je bekijken hoe je het vermoeden van een misstand binnen de NVVK kunt melden. Belangrijk om te weten is dat wat je met de vertrouwenspersoon deelt, vertrouwelijk behandeld zal worden. Ook zal de vertrouwenspersoon geen actie ondernemen als jij dat niet wilt.
 
-----------------------------------------------


29-09-2020
Safety&Health@Work en Landelijk Arbo Congres 2020 geannuleerd

De organisatie van het Landelijk Arbo Congres (1 oktober) heeft moeten besluiten om het congres dit jaar geen doorgang te laten vinden. Het zelfde besluit is genomen door de organisatie van de Safety&Health@Work (30 september en 1 oktober) vakbeurs. 

De verregaande maatregelen die op maandag 28 september door de overheid bekend gemaakt zijn, in combinatie met veelvuldig contact met de diverse stakeholders van beide beurzen, hebben tot dit besluit geleid. 

Lees meer op de website van Safety&Health@Work en het Landelijk Arbo Congres 2020


-----------------------------------------------

25-09-2020
Digitale magazine van de maand september van het Expertisecentrum Veiligheid

Via deze link kunt u het nieuwste digitale magazine van het Expertisecentrum Veiligheid (Avans Hogeschool) lezen met informatie over projecten, bijeenkomsten, het expertisecentrum zelf, publicaties en nog veel meer. Zo leest u in deze editie meer informatie over de eerste online versie van het 
Jaarcongres Expertisecentrum Veiligheid. 

Schermafbeelding 2020-10-05 om 12.29.35.png

 

-----------------------------------------------

 

23-09-2020
Dit doet resilience voor beter veiligheidsbeleid

Schermafbeelding 2020-09-23 om 15.26.26.pngWat verstaat u onder resilience? Geen simpele vraag, want er bestaan maar liefst 300 definities. Tijdens de Vakkennisdag van de NVVK op 4 september lieten experts zien dat het begrip kan leiden tot een nieuwe kijk op veiligheid.

Op Arbo-Online kunt u nu het verslag lezen dat is gemaakt van de online Vakkennisdag Resilience. U vindt het artikel via deze link.

De presentaties van de Vakkennisdag terugkijken kan via deze link (wel eerst even inloggen). 

 

-----------------------------------------------


21-09-2020
Pilot ‘ROUTE NAAR RI&E’

Factsheet Route naar RI&E.pngVanaf 21 september start de pilot ‘Route naar RI&E’. De pilot is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het ministerie van SZW. Het doel is om het MKB beter op weg te helpen bij het maken van een RI&E. ‘Route naar RI&E’ is een vernieuwde website van het Steunpunt RI&E om alle ondernemers te helpen bij het kiezen van een passende route (hulp) naar een RI&E. Ook wordt voor kleine ondernemers (tot 25 medewerkers en die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie) een nieuwe route geboden met een nieuw (online) instrument om zelf laagdrempelig een RI&E te maken.

‘Route naar RI&E’ verandert niets in de advisering en toetsing door de veiligheidskundigen. De veiligheidskundigen kunnen in de praktijk met het nieuwe instrument te maken krijgen. Lees daarom meer over ‘Route naar RI&E’ in de bijgevoegde factsheet en via de volgende link: https://routenaar.rie.nl/.

 

-----------------------------------------------

18-09-2020
Bekijk nu de video’s van de Vakkennisdag Resilience

Schermafbeelding 2020-09-08 om 15.15.33.pngOp 4 september organiseerde de NVVK voor de eerste maal een online versie van de Vakkennisdag. Vijf (internationale) sprekers behandelden deze middag het thema Resilience. De opnames van de sprekers zijn nu terug te kijken op de website. Hiervoor moet u wel eerst inloggen.

Bekijk de video's en presentaties.
(wel eerst inloggen)

-----------------------------------------------

17-09-2020
Kennisportal - Haalbaarheidsstudie voor een platform beroepsziekten

De haalbaarheidsstudie voor een platform beroepsziekten is vanaf nu terug te lezen op het NVVK-Kennisportal. RPS heeft onderzocht of het haalbaar is om een digitaal platform Beroepsziekten gevaarlijke stoffen op te richten. De studie is deels gesubsidieerd door het ministerie van SZW. Vanuit de NVVK is vanuit het bestuur een bijdrage geleverd omdat de NVVK beroepsziekten een belangrijk onderwerp vindt. Daarnaast hebben diverse andere partijen, zoals de NVvA en de BA&O input geleverd.

-----------------------------------------------

03-09-2020
NVVK Jaarverslag 2019 

Weliswaar later dan je van ons gewend bent, maar deze week is het NVVK Jaarverslag 2019 onder de leden verspreid. Mocht je dit gemist hebben, klik dan op onderstaande link om het jaarverslag te openen.

We wensen je veel leesplezier!

Naar het jaarverslag 2019...

-----------------------------------------------

 

Archief