Actueel

Deze pagina geeft een actueel nieuwsoverzicht. Bekijk ook het nieuwsarchief.  Meer informatie is ook te lezen via de Kennisdomeinen en het overzicht van publicaties. Voor het meest actuele nieuws rondom COVID-19, verwijzen wij u graag door naar onze speciale COVID-19 pagina

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met;

NVVK Secretariaat
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
T  040 209 43 55 
E  nvvk@veiligheidskunde.nl

25-01-2021
Save the date: NVVK congres 2021 - Online op 18 maart

Veiligheid is (g)een spelletje-2.png

 

-----------------------------------------------

21-01-2021
Verplaatsing Vakkennisdag naar 26 februari 

Vandaag heeft het NVVK-bestuur besloten om de Vakkennisdag van 29 januari te verplaatsen naar vrijdag 26 februari. Vanwege de door de Rijksoverheid nieuwe aangekondigde maatregelen voor de bestrijding van COVID-19 achten wij het niet wenselijk om samen te komen voor het verzorgen van deze live-uitzending.

Lees meer over de Vakkennisdag

 

-----------------------------------------------

 

17-01-2021
Veerkracht en zelfzorg in tijden van Corona

1516265700088.jpegOp 29 januari organiseert de NVVK wederom een Vakkennisdag waarbij Resilience tijdens de COVID-19 crisis centraal staat. Een van de sprekers deze dag is Tine Daeseleire. Tine is Master in de Klinische psychologie, gedragstherapeute, supervisor van VVGT en externe docent aan KULeuven, VUB en Ugent. Ze is zaakvoerder van The Human Link, een organisatie ter bevordering van psychisch welzijn. Ze is gespecialiseerd in stress, voorkomen van burn-out, angst en trauma. Ze is vertegenwoordiger van België in Europa in EABCT en ondervoorzitter van VVGT, oprichter van 2jarige interuniversitaire opleiding ‘Eerstelijns Psychologische Zorg’.

Wij vroegen Tine vooruit te blikken op haar bijdrage aan de komende Vakkennisdag. 

Lees verder

 

-----------------------------------------------

 

16-01-2021
Miljoenen medische mondmaskers heeft Nederland in opslag, waarom gebruiken we ze niet? ‘Pas als het nodig is, trekken we ze uit de kast’

Namens de vakgroep persoonlijke beschermingsmiddelen van de NVVK, heeft Jos Putman meegewerkt aan een artikel in meerdere regionale kranten, waaronder BD. Het artikel gaat over mensen met beroepen die niet altijd genoeg afstand kunnen houden, zoals conducteurs en leraren, die betere beschermingsmiddelen moeten krijgen. Vervang de niet-medische mondkapjes waar zij vaak nog mee rondlopen door medische exemplaren, zoals FFP2-maskers.

Lees het artikel hier

 

-----------------------------------------------

 

16-12-2020
Healthy Workplaces Lighten The Load Campaign

This European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) video will easily guide you through the important aspects of work-related MSDs prevention. It highlights the efficiency of simple preventive measures in tackling these painful disorders for millions of workers which, if untreated, can result in disability, chronic condition and early retirement.

 

 

-----------------------------------------------

15-12-2020
Safety Forward; 'Van Goed naar Fantastisch'

De registratie is nu geopend! Het volgende Young NVVK webinar staat alweer op de planning! Op woensdag 20 januari organiseert de Young NVVK in samenwerking met Quentic en Bolster Safety, het digitale Safety Forward 'Van goed naar fantastisch' event. Het veiligheidsdenken kent een grote geschiedenis.

Tijdens deze online editie van Safety Forward wordt daarom stilgestaan bij een van de grondleggers van ons mooie vakgebied en welke invloed hij vandaag de dag nog steeds heeft. We gaan daarnaast in op mogelijkheden die we nu en in de toekomst hebben om veiligheidsverandering tot stand te brengen. Denk daarbij aan datadriven gedragsverandering. We worden steeds een stapje beter!

Er staan drie topsprekers op het programma, namelijk: Carsten Busch, Gerd-Jan Frijters en Frits Carlebur.

Ga nu snel voor het volledige programma en aanmelden naar deze pagina.


Safety Forward 2021-3.png

-----------------------------------------------

 

14-12-2020
Nieuwe artikelen Kennisportal

Op het NVVK-Kennisportal zijn wederom nieuwe artikelen toegevoegd.

In de map COVID-19;
Coen van Gulijk ging in gesprek met Johan Gort, coryfee in de veiligheidskunde die zijn plek heeft gevonden bij GVB in Amsterdam. Zij spraken met elkaar over de gevolgen van de COVID-19 crisis voor het Openbaar Vervoer.

In de map Externe veiligheid;
De nieuwe Omgevingswet zal vermoedelijk per 1 januari 2022 van kracht worden. Regels voor milieubelastende activiteiten zullen dan worden opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ook de PGS’en krijgen dan een nieuwe vorm: de PGS Nieuwe Stijl. In dit artikel worden de consequenties voor gebruiker en installateur uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van deze nieuwe benadering.

Inloggen op het Kennisportal kan via MijnNVVK.

 

-----------------------------------------------

 

10-12-2020

Wijziging op de wegenverkeerswet van toepassing per 01-01-2021

Per 1 januari wordt een wijziging van toepassing op de wegenverkeerswet. Die wijziging houdt in dat er voor o.a. heftrucks en landbouwtrekkers die op de openbare weg rijden een registratie- en kentekenplicht gaat gelden. In deze bijlage vindt u een uitleg van de consequenties van deze wetswijziging.

 

-----------------------------------------------

09-12-2020
Save the date: Safety Forward 2021 - 'Van goed naar fantastich' - Young NVVK

Op 20 januari organiseert de Young NVVK de 2e editie van Safety Forward en ditmaal online. 
Het veiligheidsdenken kent een grote geschiedenis. Tijdens het webinar wordt daarom stilgestaan bij een van de grondleggers van ons mooie vakgebied en welke invloed hij vandaag de dag nog steeds heeft. We gaan daarnaast in op mogelijkheden die we nu en in de toekomst hebben om veiligheidsverandering tot stand te brengen. Denk daarbij aan datadriven gedragsverandering.  We worden steeds een stapje beter! 
 

 

-----------------------------------------------

 

03-12-2020
Schermafbeelding 2020-12-03 om 14.26.20.pngLong Alliantie Nederland roept in manifest op tot samenwerking arbozorg en reguliere zorg

Te veel Nederlanders worden ziek door het inademen van ongezonde lucht op hun werk. Onnodig: met betere regie en adequaat ingrijpen bij beginnende klachten houden we de samenleving gezond en productief. De zorgstructuur moet zo worden aangepast dat alle werkenden toegang hebben tot bedrijfsgeneeskundige zorg. Dit staat in het manifest “Gezond en productief werkend Nederland – Noodzaak regie arbocuratieve samenwerking” dat de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met de FNV, ZZP Nederland, Stigas en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) vandaag aanbieden aan staatssecretaris van SZW Bas van ‘t Wout.

Lees het manifest hier.

 

-----------------------------------------------

 

30-11-2020
Digitale magazine van de maand november van het Avans Expertisecentrum Veiligheid

Via deze link is het mogelijk om het digitale magazine van de maand november van het Avans Expertisecentrum Veiligheid te lezen. De nieuwe lector Moeilijk Bereikbare Groepen, Henk Spies, stelt zich aan u voor en u kunt meer lezen over verschillende projecten, bijeenkomsten en publicaties.

Lees het magazine hier. 

-----------------------------------------------

 

24-11-2020
‘Nu niet achterover leunen’ - Bijdrage Kees Roelofs aan VCA-Special 'De Veiligheidskundige'

Het magazine 'De Veiligheidskundige' heeft een special over de VCA gepubliceerd. In deze special wil de redactie de rol van de VCA binnen 'de' veiligheidskunde belichten. Niet om een sluitend antwoord te geven op de vraag 'welke rol speelt VCA', maar om alle invalshoeken en gezichtspunten over dit onderwerp te laten horen c.q. te lezen. Uiteraard kan de NVVK ook niet in deze special ontbreken. Voorzitter Kees Roelofs ging dan ook in gesprek met Janneke Reijseger  over de VCA.  Het artikel is via deze link te lezen. 

 

-----------------------------------------------

 

19-11-2020
0.jpegAlternatief en online; De Algemene Vergadering.

1 voetbalstadion, 3 camera’s, 4 bestuursleden, 10 stemmingen en bijna 100 online deelnemers. De Algemene Vergadering (AV) van dit jaar in cijfers samengevat. Vanuit het PEC Stadion in Zwolle werd voor de eerste maal de AV online georganiseerd, vanwege de geldende Corona maatregelen was het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren.Lees meer

 

-----------------------------------------------

 

18-11-2020
Herziening NEN publicatie niet-medische mondmaskers

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft op 9 november jl., een herziening uitgebracht van de NEN-spec 1 voor niet-medische mond-neus maskers. De NEN-spec 1 bestaat nu uit twee delen namelijk een deel voor de gebruiker en een deel voor de fabrikant. Deel 1 laat overzichtelijk zien waar consumenten (gebruikers) rekening mee moet houden bij aankoop, gebruik en onderhoud van een mondkapje voor publiek gebruik. Deel 2 bevat eisen voor fabrikanten en importeurs. De documenten zijn gratis verkrijgbaar via de website van NEN en voor leden van de NVVK ook via deze website. Lees meer. 

 

-----------------------------------------------

 

16-11-2020
Aanpak werkstress: tijd voor actie! - Manifest van de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Werkstress vormt een serieus probleem, zowel in bedrijven als voor de samenleving. Al jaren wordt gepoogd om dit complexe fenomeen aan te pakken, maar een integrale, preventieve aanpak ontbreekt. Arbeids- en organisatiedeskundigen kunnen hierin de verbindende rol spelen.

Beroepsvereniging BA&O publiceerde een manifest over werkstress met daarin onder meer 7 actiepunten voor een effectieve aanpak van werkstress. Het manifest is hier terug te lezen. 

 

-----------------------------------------------

 

12-11-2020
Nieuwe editie Kennisnieuwsbrief Covid-19

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op veelgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan optimale kennisdeling. Op 12 november is de nieuwste editie van de nieuwsbrief gepubliceerd. Je kunt de kennisnieuwsbrief via deze link lezen. 

 

-----------------------------------------------

 

03-11-2020
NVVK Algemene Vergadering ONLINE

laatste online trainingen van 2020-11.pngOp donderdag 12 november 2020 vindt de NVVK Algemene Vergadering ONLINE plaats van 15.00-17.00 uur. We hopen een groot aantal leden te mogen verwelkomen op 12 november, zeker nu je de vergadering vanuit je eigen stoel kunt bijwonen.

De agenda plus overige vergaderstukken van de Algemene Vergadering zijn gepubliceerd op het besloten deel van de website.

Naast de vaste agendapunten staat een presentatie over de toekomst van onze vereniging op de planning. De NVVK heeft een ambitieuze missie: "samen ervoor zorgen dat onze vereniging hét expertisecentrum voor veiligheidsvraagstukken in Nederland wordt".

Een werkgroep bestaande uit leden zoekt naar een passende organisatievorm die helpt deze missie te realiseren. Het resultaat van de zoektocht tot nu toe wordt gepresenteerd en overige leden worden uitgenodigd om mee te helpen.

LET OP: aanmelden is vereist in verband met toezending van de link om deel te nemen. We zien je aanmelding graag vóór 10 november tegemoet via het formulier op de website (inloggen vereist).

Graag tot 12 november!
Met vriendelijke groet,
Vincent Grijfrath, secretaris

 


-----------------------------------------------


 

29-10-2020
Nieuw artikelen Kennisportal.

Er zijn wederom 2 nieuwe artikelen gepubliceerd op het Kennisportal. Per 1 juli 2020 is het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving aangepast. Dat heeft invloed op de regels voor omgevingsveiligheid. Wat betekent dat voor de praktijk? Het artikel hierover lees je in de map Externe Veiligheid.

Terwijl de tweede COVID-19-golf Nederland dwingt om de regels aan te scherpen, blijven arbodeskundigen zich inzetten voor een adequate implementatie van veiligheidsmaatregelen. Het zijn de arbodeskundigen die zich professioneel toeleggen op de beheersing van COVID-19, maar vergeet daarbij ook alle andere arbeidsrisico’s niet. In dit nieuwe artikel spreekt Coen van Gulijk met Marno Lips, een ervaren veiligheidskundige uit de petrochemie. Je vindt het artikel in de speciale Covid-19 map op het Kennisportal.

U kunt het kennisportal bekijken nadat u bent ingelogd op MijnNVVK.

 


-----------------------------------------------


15-10-2020
RIVM: Bedrijven gezocht voor gezondheidsbevordering op werkplek

Een gezonde leefstijl is van groot belang om chronische ziekten te voorkomen en draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid. Mensen die werken brengen een groot deel van hun tijd door op het werk, daarom is de werkplek een belangrijke plek om een gezonde leefstijl te promoten.

Het RIVM voert een onderzoek uit waarbij we een programma, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, gaan invoeren en evalueren. We gaan uitzoeken of het een positief effect heeft op de gezondheid en leefstijl van de medewerkers. Het programma is gebaseerd op een Europees succesvol voorbeeld, het Workplace Health Promotion Network in Lombardije. In dit programma ontvangen bedrijven een catalogus met programma’s gericht op verbetering van leefstijl en gezondheid.

Het betreft een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering, waarin zowel programma’s gericht op de medewerker zelf als op de werkomgeving ingezet worden. Het is bekend dat een integrale aanpak meer kans biedt op succes, omdat gezondheidsbevordering via verschillende routes wordt ingezet

Uniek aan dit onderzoek is dat de doelgroep, de werkgevers en medewerkers, vanaf de start van het onderzoek betrokken zijn. Het doel is namelijk een programma te ontwikkelen wat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Wilt u met uw organisatie ook aan de slag met het verbeteren van de gezondheid van medewerkers? Wilt u graag meedenken en deelnemen aan dit onderzoek? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de onderzoeker: Denise Smit via denise.smit@rivm.nl


-----------------------------------------------13-10-2020
PE-punten behalen in Corona tijd

Het secretariaatsbureau krijgt regelmatig vragen over het behalen van PE‑punten in coronatijd en de registratie van PE-punten die met webinars, online seminars of livestreams te verkrijgen zijn.

Het Reglement Permanente Educatie RRP voorzag niet in registratie van deelname aan online evenementen. Inmiddels heeft het Platformbestuur hier invulling aan gegeven en met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de mogelijkheden.
Lees meer


-----------------------------------------------


07-10-2020
Drie nieuwe artikelen Kennisportal Veiligheidsfabel 1-2-3; 95 stellingen voor een reformatie in veiligheid. Beter veiligheidsbeleid met resilience? Veiligheidskundige in coronacrisis bij de NS.pngNieuwe artikelen NVVK-Kennisportal

Op het Kennisportal van de NVVK zijn wederom drie nieuwe artikelen toegevoegd. 

  • In de map Transportveiligheid; Veiligheidskundige in coronacrisis bij de NS
  • In de map Arbeidsveiligheid;  Carsten Busch selecteerde vijf van de meest bekende en beruchte veiligheidsfabels die eerder verschenen in zijn boek Veiligheidsfabel 1-2-3; 95 stellingen voor een reformatie in veiligheid.
  • In de map Zorgveiligheid; Beter veiligheidsbeleid met resilience?

U kunt het kennisportal bekijken nadat u bent ingelogd op MijnNVVK.


-----------------------------------------------02-10-2020
Update Corona maatregelen

Tijdens de persconferentie van de minister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn eerder deze week nieuwe, aangescherpte maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen met als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In lijn met deze maatregelen en met het oog op de gezondheid van onze leden, ziet het NVVK-hoofdbestuur zich daarom opnieuw genoodzaakt om alle geplande evenementen tot nader order te annuleren.
Lees meer


-----------------------------------------------


01-10-2020
In memoriam: Harry Jansen, Oud penningmeester NVVK

Wij hebben bericht van overlijden ontvangen van Erelid en oud penningmeester van de NVVK Harry Jansen. Hij was een actief lid en later ook bestuurslid (penningmeester) van het vroegere Brandpreventieforum, dat een bloeiende vakgroep was van de NVVK.In de jaren 80 nam Harry als verenigingspenningmeester plaats in het hoofdbestuur van de NVVK. Daar zette hij zich vooral in voor het financieel gezond maken van de vereniging. Verder was hij nadrukkelijk betrokken bij de verbetering van het NVVK-secretariaat.
Lees meer. 

-----------------------------------------------

01-10-2020
Even voorstellen: vertrouwenspersoon Miriam Smit

Unknown.jpegDe NVVK heeft Miriam Smit als vertrouwenspersoon aangesteld. Zij werkt als onafhankelijk vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon kan samen met je bekijken wat de beste manier is om het ongewenste gedrag te stoppen, waar jij bij werkzaamheden of activiteiten voor de NVVK last van hebt. Ook kan de vertrouwenspersoon samen met je bekijken hoe je het vermoeden van een misstand binnen de NVVK kunt melden. Belangrijk om te weten is dat wat je met de vertrouwenspersoon deelt, vertrouwelijk behandeld zal worden. Ook zal de vertrouwenspersoon geen actie ondernemen als jij dat niet wilt.
 
-----------------------------------------------
Archief