Actueel

Deze pagina geeft een actueel nieuwsoverzicht. Bekijk ook het nieuwsarchief.  Meer informatie is ook te lezen via de Kennisdomeinen en het overzicht van publicaties. Voor het meest actuele nieuws rondom COVID-19, verwijzen wij u graag door naar onze speciale COVID-19 pagina

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met;

NVVK Secretariaat
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven
T  040 209 43 55 
E  nvvk@veiligheidskunde.nl

Januari 2022

 • Veranderingen rond het gebruik van mondkapjes en FFP2 maskers die niet voldoen aan de normen.
  Sinds 14 januari van dit jaar zijn er veranderingen in het advies over het gebruik van mondkapjes. Voor Arbo-Online bekeek Jos Putman wat het OMT adviseert en zet op een rij wat dit betekent voor de praktijk. Ook onderzocht hij met de vakgroep PBM van de NVVK of de juiste FFP2 maskers verkrijgbaar zijn. Wat blijkt? Veel FFP2 maskers voldoen niet aan de normen. Lees meer. 

 • Oproep Congrescommissie voor het NVVK Jubileum congres, november 2022Voor het jubileumcongres van 2022 - we bestaan dan immers 75 jaar - zijn we nog op zoek naar een aantal sprekers voor het plenaire deel van het congres. Aansprekende sprekers, opvallende sprekers, sprekers die je altijd hebt willen horen en zien; dit is je kans om direct bij te dragen aan het congresprogramma. Lees meer.

 • FAQ Hervormingen verenigingsstructuur
  Waarom hervormingen? Wat wordt de rol van de Ledenraad en blijft de Algemene Vergadering wel bestaan? Wat is de Groene Laag? Er zijn veel vragen over de hervormingen van de verenigingsstructuur. Om deze zoveel mogelijk te beantwoorden is een FAQ opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail aan het secretariaat.
  Lees meer.

December 2021

 • Tegen je zin een heftige liefdesscène spelen?
  Stel, je bent acteur. Wat doe je dan als je midden in de winter een koud kanaal moet induiken? Of als je een heftige liefdesscène moet spelen, terwijl je daar eigenlijk geen zin in hebt? Nee zeggen is lastig. Lees meer

 • Verzekeraars en de energietransitie
  ’Geen verzekering voor bedrijfspand met zonnepanelen’ en ‘Verzekeren zonnepanelen moet makkelijker worden’. Zomaar wat koppen uit recente kranten. Verzekeraars zouden tegen de energietransitie zijn en door het stellen van zware eisen, het doorvoeren van premieverhogingen of het niet-accepteren van zonnepanelen als risico, deze zelfs blokkeren. Dit is uiteraard onjuist. Hoe verzekeraars nou daadwerkelijk aankijken tegen de energietransitie en hun mogelijke rol daarbij, bespreekt Marieke Beugel in een artikel dat is verschenen in de Beursbengel. Lees meer.

 • Wat is het geheim van Young NVVK?
  Veel verenigingen starten een netwerk speciaal voor jonge leden, vaak met wisselend succes. Wat is het geheim van Young NVVK? Voorzitter Sander Kraaijenbrink en hoofdbestuurslid André Vuijst geven antwoord op deze vragen in een artikel in het tijdschrift VM. Lees meer.

 • Vakkennisdagen 2022 - Artificial Intelligence
  Jurriaan Cals gaat in gesprek met Rosa Verhoeven. Dit in voorbereiding op de Vakkennisdagen in 2022. Zij spreken met elkaar over Artificial Intelligence en de interactie tussen mensen en machines. Bekijk hier de video.

 • Veilig toepassen van industriële robots
  Industriële robots en cobots rukken op. Cobots, collaborative robots, onderscheiden zich doordat ze naast mensen worden ingezet; ze verlichten het werk. Lees meer. 

 • Brede maatschappelijke samenwerking vereist in de strijd tegen burn-outklachten.
  Dat staat in een Tweede Kamerbrief over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Lees meer.

 • Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje
  Rob van Houten (o.a. NVVK Commissie Wet- en Regelgeving) schreef voor ORnet.nl een artikel over veiligheidsinstructies. Lees meer

 • Contributie verhoging 2022
  Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november jl. hebben de leden ingestemd met een verhoging van de contributie per 1 januari 2022. Lees meer

November 2021

 • Algemene Vergadering stemt in met de aanpassen NVVK-verenigingsstructuur.
  Tijdens de Algemene Vergadering (AV) op 11 November 2021 heeft bijna 80% van de deelnemende leden ingestemd met de voorgestelde aanpassingen van de verenigingstructuur, conform het advies van de werkgroep. Vanwege de geldende Covid-Maatregelen heeft deze AV online plaatsgevonden, net als de voorgaande 2 AV's. Lees meer

 • Stalbranden: preventie begint bij electrische veiligheid
  Het NVVK-platform Risicodeskundigheid wijdde op 7 oktober een themamiddag aan brandveiligheid in veestallen. Met een hoofdrol voor techniek. Want techniek is enerzijds de oorzaak van veel stalbranden, maar kan ook oplossingen bieden. Lees meer • Mondmaskers: welke soorten beschermen wel of niet tegen Covid-19?
  Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige (HVK) schreef namens de Vakgroep PBM voor Arbo Online een artikel over de verschillende soorten mondmaskers en welke geschikt zijn in welke situaties. Lees meer. 
 •  NVVK - Hervormingen; De Kennisintensieve organisatie
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Kennisintensieve organisatie toe.  Lees en kijk meer.

 • SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties
  Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. Frank Guldenmund, Lid van het NVVK-Hoofdbestuur, is hoofdauteur van deze handreiking. Lees meer.

 •  NVVK - Hervormingen; Ledenraad en Algemene Vergadering
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Algemene Vergadering en de Ledenraad toe.  Lees en kijk meer.

 • Speciaal Portal DeVeiligheidskundige.nl voor NVVK-Leden!
  In samenwerking met DeVeiligheidskundige.nl lanceren wij speciaal voor NVVK-leden een nieuw portal. Door deze samenwerking komen alle artikelen uit het VK-magazine gratis beschikbaar voor alle leden van de NVVK. Lees meer

 • Een bericht vanuit de NVVK vakgroep Robotica
  Met 8 professionals is er de afgelopen maanden vergaderd, gebrainstormd en is er een koers uitgezet voor deze vakgroep. Er is onder andere besloten dat iedere vaandeldrager van veiligheid ( NVVK lid) een gereedschapskist verdiend waarin hij/zij praktische tools kan vinden m.b.t. het thema robotisering. Lees meer 

 • Elektrificatie in de bouw: veiligheidsgevolgen op de bouwplaats en directe omgeving
  Voor het NVVK-Kennisportal en IFV.nl, Instituut voor fysieke veiligheid, schreef Nils Rosmuller een blog over elektrificatie in de bouw. Lees meer

 • NVVK - Hervormingen; Bestuur en Verenigingsmanager
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende het hoofdbestuur en de verenigingsmanager toe.  Lees en kijk meer.

 

Oktober 2021

 • Al 60% van onze leden heeft de NVVK-app gedownload.
  Benieuwd naar de voordelen van de app voor onze leden? Lees hier meer.

 • NVVK - Hervormingen; Bestuur en Verenigingsmanager
  Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel en bijbehorende animatie lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende het hoofdbestuur en de verenigingsmanager toe.  Lees en kijk meer.

 • In gesprek met de voorzitters
  In voorbereiding op de Algemene Vergadering van 11 november zijn NVVK-Voorzitter Kees Roelofs en Rob van Houten, voorzitter van de werkgroep die de hervormingen heeft voorbereid, met elkaar in gesprek gegaan. Dit gesprek is via deze link terug te kijken. 

 • Ervaringen met 'Route naar RI&E' delen met TNO
  TNO is samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig met innovatie op het gebied van de 'risico inventarisatie en evaluatie' (RI&E). Zij zijn benieuwd naar ervaringen met het instrument 'Route naar RI&E' en in hoeverre dit instrument ondernemers helpt om stap voor stap een RI&E en plan van aanpak te maken. Lees meer
 • Henk de Raadt's Veiligheidsalfabet
  In een veiligheidsalfabet geeft een auteur zijn visie op veiligheid en alles wat daarmee samenhangt aan de hand van de letters van het alfabet. Dit keer het alfabet van Henk de Raadt. Henk’s alfabet is een kleine terugblik op een halve eeuw veiligheid. Klik hier voor een sneak preview.
 • Voorbereidingen op Algemene Vergadering 11 november in volle gang.
  Tijdens de AV op 11 november zal er gestemd worden over de hervormingen. Om alle leden zo goed en volledig mogelijk voor te bereiden op deze stemming zijn afgelopen dinsdag de voorzitter van de werkgroep, Rob van Houten en de voorzitter van de NVVK, Kees Roelofs, voor de camera’s verschenen. Zij zijn samen in gesprek gegaan over de hervormingen en de voordelen voor de leden en de vereniging. Het resultaat van deze opnamen wordt op korte termijn met alle leden van de NVVK gedeeld. Lees meer.

September 2021

 • Het digitale magazine van het Avans Expertisecentrum Veiligheid
  Via deze link is de nieuwste editie van het digitale magazine van het Avans Expertisecentrum Veiligheid te lezen. In deze editie onder meer een overzicht  van de verschillende projecten binnen het Expertisecentrum, waaronder de projecten 'Wijkmakers on the move' en 'Briefkarcht'. Daarnaast ook een overzicht van de verschillende geplande bijeenkomsten. Lees meer. 

 • Week tegen Pesten 2021; ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’
  Het is deze week de Week tegen Pesten, een initiatief van de Stichting School & Veiligheid. Op scholen is er nog steeds (noodzakelijk) aandacht voor nodig. Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Lees meer.

 • De redactieraad van Arbokennisnet zoekt deskundige leden
  Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), bedrijfsartsen (NVAB), arbeidshygiënisten (NVvA) en veiligheidskundigen (NVVK). Dit kennisplatform is mede mogelijk gemaakt en gestimuleerd door het ministerie van SZW. Lees meer.

 • Risico Ongewenst Gedrag op het Werk - Inspectie SZW zoekt contact.
  Sinds enige jaren voert de Inspectie SZW inspecties uit bij werkgevers om toe te zien op welke wijze zij invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ten gevolge van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Daarover komen zij graag in contact met HVK-ers. Lees meer.

 • Een visuele weergave van de hervormingen
  Op de website-pagina over de hervormingen kunt u een visuele weergave van de hervormingen bekijken. Met deze praatplaat hebben wij geprobeerd om op een overzichtelijke en visuele wijze inzichtelijk te maken wat de voorgestelde hervormingen inhouden voor de vereniging en voor de leden. Lees verder.

 • NVVK-app; Meer betrokkenheid, minder drempels
  Op 17 september gaat de NVVK een nieuwe fase in, met de lancering van het online platform ‘Bundeling’. Alle relevante verenigingsinformatie en nieuwe interactieve functies onder handbereik in één handige app voor de smartphone en PC. Lees meer.

 • Nieuwe NVVK-app; doe mee met ‘NVVK 3.0’!
  Op 17 september lanceren wij de NVVK-app. Benieuwd naar de voordelen van de app? In deze video vertellen Vincent Grijfrath, NVVK-secretaris, en Bjorn Poels van Bundeling waarom alle NVVK-leden de app moeten downloaden. Kijk en lees verder. 

 • NVVK Vakkenisdag - Wat als jij NU een vraag hebt?
  Op 21 september organiseren wij wederom een Vakkennisdag. Ons vak als veiligheidskundige is zo breed dat elke veiligheidskundige wel eens ergens tegenaan loopt waar hij/zij op dat moment geen antwoord op heeft.Via allerlei kanalen worden we geïnformeerd over onderwerpen die erg interessant zijn en goed om te weten. Maar wat als jij NU een vraag hebt? Tijdens deze Vakkennisdag gaan we op zoek naar de antwoorden. Lees meer en aanmelden. 

 • Young NVVK - De kracht van een 'rookie'
  Als beginnend veiligheidskundige op de arbeidsmarkt kun je tegen allerlei dilemma’s oplopen. Je hebt nog weinig werkervaring (binnen de rol van veiligheidskundige). Middels twee rondekringgesprekken gaan we het hierover hebben op 22 september. Lees meer

-----------------------------------------------

 
Archief