Ledenraad

De NVVK omarmde in 2018 haar nieuwe ambitieuze missie. Als hèt kennisnetwerk voor veiligheidsprofessionals wil de NVVK als autoriteit in veiligheid haar bijdrage leveren aan de maatschappij.

Kortom: een veilige toekomst kan niet zonder de NVVK en haar leden! En een belangrijke rol is daarin natuurlijk weggelegd voor de Ledenraad.

Op bovenstaande foto: v.l.n.r.

(boven) Joke Hiemstra, Frits Schuiling, Eddie Stam, Tamara Kubbenga, Monique van Geel, (midden) Peter Bakker, Edwin van Haperen, Peter Booster, Jaap van de Ruit, Joep Bloedjes, (onder) Angelique Klaver, Christiaan Poll, Rob van de Bank en Mari van Alphen.

N.B. sommige leden van de ledenraad zijn nog niet toegekomen aan het aanleveren van een korte biografie. Zodra deze beschikbaar zijn, worden ze uiteraard z.s.m. toegevoegd.

Hieronder een overzicht van de LR-leden per regio

Noord-NL Joke Hiemstra, Frits Schuiling en Eddie Stam
Noord-Holland Joep Bloedjes, Peter Booster en Jaap van de Ruit
Midden-NL Monique van Geel en Tamara Kubbenga
Zuid-Holland Angelique Klaver, Rob van de Bank en Christiaan Poll
Zuid-NL* Peter Bakker en Edwin van Haperen
Risicoprofessionals Mari van Alphen

* incl. de leden uit België en Duitsland

Contact

Wil je iets kwijt? Heb je een idee? Een suggestie? Of behoefte aan contact met de ledenraad over andere verenigingszaken?

Neem contact op via: ledenraad@veiligheidskunde.nl  

Eerste NVVK-Ledenraadsverkiezingen succesvol verlopen

LEDEN VAN NIEUWE LEDENRAAD BEKEND

Van 8 t/m 12 juli vonden de eerste NVVK-Ledenraadsverkiezingen plaats. De Ledenraad is het belangrijkste beleidsorgaan van Nederlands belangrijkste kenniscentrum voor veiligheidsvraagstukken, naast het Hoofdbestuur. Na een succesvolle verkiezingscampagne, waarin vele leden zich kandidaat hebben gesteld, zijn het procedurele verloop en de resultaten van de verkiezingen gisteren gecheckt door de speciaal in het leven geroepen Kiescommissie. Deze commissie, bestaande uit de leden Daniëlle van Walsum, Sander Kraaijenbrink en Jan Doornbusch, constateerde dat alles correct was verlopen. Hierdoor kan nu de uitslag worden vastgesteld.

Lees meer...

 

NVVK verkiezingen

Leden maakten massaal gebruik van hun stemrecht als lid van de NVVK

NVVK-leden ontvingen afgelopen zomer een e-mail van Online OR Verkiezingen, het bureau dat onze Ledenraad verkiezingen digitaal vorm heeft gegeven. Met de persoonlijke link in de mail konden zij hun stem uitbrengen op één van de kandidaten in hun kiesdistrict.

Daar is gelukkig massaal gebruik van gemaakt! De ledenraad is eind augustus voor het eerst samengekomen en heeft al meteen een belangrijke taak: het samenstellen van een nieuw bestuur.

logo -NVVK verkiezingen