Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 en bijbehorende SER-adviesaanvraag.

Schermafbeelding 2021-07-06 om 14.56.39.png

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden veel stappen gezet om dit arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Maar sommige problemen zijn nog niet opgelost. Zo overlijden er in Nederland nog jaarlijks 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Ook komen er continu nieuwe uitdagingen op ons af. De arbeidsmarkt flexibiliseert, de pensioenleeftijd wordt hoger, technologieën worden in razendsnel tempo ontwikkeld en werknemers ondervinden verschillende fysieke en mentale klachten als gevolg van hun werk.

Gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op al deze en toekomstige ontwikkelingen. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken, nu én in de toekomst. Hierbij stellen we onszelf een aantal belangrijke vragen, zoals: hoe gaan deze ontwikkelingen zich voortzetten de komende jaren? Wat is nodig voor een nieuwe aanpak en hoe moet die er eigenlijk over twintig jaar uitzien? En wat voor rollen spelen de overheid, werkgevers en werknemers de komende jaren in deze ontwikkelingen?

In gesprek met Nederlanders

Om deze vragen te beantwoorden is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een traject gestart: Arbovisie 2040. Door een open dialoog aan te gaan met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers, wordt een visie ontwikkeld op het arbobeleid van de Nederlandse overheid voor de komende jaren. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. Afgelopen juni is de nieuwe Arbovisie gepresenteerd door Minister Koolmees. 

In de Arbovisie 2040 worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden geformuleerd:     

  1. meer focus op preventie;
  2. meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden;
  3. structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg;
  4. verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving;
  5. een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid;
  6. een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis over preventie in de praktijk;
  7. een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling.
Download Hoofdlijnennota Arbeidsvisie 2040

Vervolgstappen

Schermafbeelding 2021-07-06 om 14.59.01.pngHet kabinet heeft advies gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over deze hoofdlijnennota. Na ontvangst van het advies van de SER zal het kabinet zijn opvattingen bepalen en de Arbovisie 2040 definitief vaststellen. De hoofdlijnen uit de Arbovisie 2040 geven de richting aan voor de komende jaren. Zij worden verder uitgewerkt in een Beleidsagenda 2022-2025.

Download SER Adviesaanvraag

Terug naar Actueel