Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

De NVVK heeft een reactie gegeven op het rapport ‘Stof tot nadenken’. De commissie Heerts heeft in dit rapport onder andere aanbevolen dat er een nationaal fonds moet worden opgericht. Voor dit fonds staat de schadevergoeding voor werkenden die met een specifieke lijst stoffen hebben gewerkt centraal.

Het is de bedoeling dat slachtoffers met ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten aanspraak kunnen maken op een financiële tegemoetkoming. Daarnaast is het belangrijk voor de slachtoffers dat ze gehoord worden en zich gesteund voelen. De NVVK juicht deze ontwikkelingen toe, maar wil graag benadrukken dat het altijd beter is te voorkomen dan te vergoeden.

Daarnaast heeft de NVVK tot haar genoegen geconstateerd dat het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (verder LEC-SB) is opgezet. De NVVK vindt dat zij een constructieve rol kan en wil spelen mede met haar actuele deskundigheid in de deskundige panels van het LEC-SB. Tevens sluit zij aan bij een andere aanbeveling van de commissie Heerts: “Er moet beter gebruik worden gemaakt van de instrumenten risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) / Plan van Aanpak [PvA], gevaarlijkestoffenregistratie en blootstellingsregistratie door de introductie van een sluitende aanpak.” Lees hier de volledige reactie van de NVVK.

 

Terug naar actueel