Ervaringen met 'Route naar RI&E' delen met TNO

TNO is samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig met innovatie op het gebied van de 'risico inventarisatie en evaluatie' (RI&E), dit maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma RI&E dat loopt van 2020-2023. In een deelproject is een online instrument genaamd 'Route naar RI&E' gerealiseerd, waarvan de eerste versie in september 2020 is gelanceerd, en recenter in september 2021 een tweede versie is gelanceerd. We zijn continu bezig met het meten en verbeteren van het instrument, en hiervoor vragen we graag feedback uit bij stakeholders.

We zijn benieuwd naar ervaringen met het instrument 'Route naar RI&E' en in hoeverre dit instrument ondernemers helpt om stap voor stap een RI&E en plan van aanpak te maken. Daarnaast willen we graag weten of dit instrument ondernemers uiteindelijk helpt bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek.

We zouden u graag uitnodigen om ervaringen met 'Route naar RI&E' met ons te delen door middel van een (online/telefonisch) interview van een uur. Mocht u interesse hebben, zou u dan tijd hebben in één van de volgende tijdsblokken?

  • Woensdag 20 oktober, 13:00-17:00.
  • Donderdag 21 oktober, 9:00-17:00.
  • Maandag 25 oktober, 9:00-17:00.
  • Woensdag 27 oktober, 9:00-17:00.

Mocht u naar aanleiding van deze oproep vragen hebben, of voor een afspraak liever telefonisch contact opnemen, schroom dan niet om mij te bellen (tel: +316 15 90 78 41).

M. (Merel) In der Maur
Junior Scientist Innovator
Work Health Technology
merel.indermaur@tno.nl

1633963530065.jpeg

Terug naar Actueel