SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties

Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

Schermafbeelding 2021-11-09 om 14.29.53.png

Frank Guldenmund, Lid van het NVVK-Hoofdbestuur, is hoofdauteur van deze handreiking.

Schermafbeelding 2021-11-09 om 14.35.44

Het voorkomen van arbeidsongevallen

In deze handreiking beperken we arbeidsveiligheid tot het voorkomen van arbeidsongevallen; dat wil zeggen ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken. Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat iedere werkgever en werknemer aangaat. Iedereen wil tenslotte weer heel thuiskomen.

Doelgroep

De handreiking is met name bedoeld voor MKB-bedrijven. Voor bedrijven met een klein aantal mensen in dienst, maar ook voor middelgrote bedrijven. In de handreiking staan praktische richtlijnen voor het opzetten van een Veiligheidsaanpak. De toon is luchtig, met sport als metafoor. De sportmetafoor maakt de informatie meer aansprekend voor werkgevers, personeelsvertegenwoordiging en arbodeskundigen.


Wat zegt de wet?

Werken brengt risico’s met zich mee. Ieder jaar worden tienduizenden mensen in Nederland getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte − soms met fatale gevolgen. De Arbowet is erop gericht deze risico’s te minimaliseren en alle werkenden te beschermen tegen onveilige en ongezonde omstandigheden. Die risico’s zijn zeer divers en lopen per sector sterk uiteen. De wet bevat dan ook een breed scala aan richtlijnen en bepalingen. Bijvoorbeeld regels over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, licht en geluid, bepalingen over werkdruk, persoonlijke beschermingsmiddelen en nachtdiensten.

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden? Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.


Afbakening

Buiten deze handreiking vallen de gebeurtenissen en situaties die gevolgen hebben voor de gezondheid op langere termijn. Denk aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan stoffen. Bijvoorbeeld het ontstaan van gezondheidsproblemen door het langdurig werken met asbest. Ook gaan we niet in op stress en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals mentale klachten door bijvoorbeeld pesten of discriminatie op de werkvloer. Allemaal belangrijke onderwerpen, maar de focus van deze handreiking ligt op het voorkomen van fysieke arbeidsongevallen.

Terug naar Actueel

PV-FrankGuldemund-01-3

Frank Guldenmund – specialist implementatie veiligheidseisen en toepassing academische kennis. Frank is werkzaam bij de sectie Veiligheidskunde en het Centrum voor Veiligheid in de Zorg van de TU Delft en bestuurslid bij de NVVK. Als psycholoog is hij vooral geïnteresseerd in het gedrag van mensen in risicovolle werkomgevingen en wat daarop van invloed is. Hij is daarnaast coördinator van en docent bij de oplei- ding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) van de TU Delft. Frank voerde de redactie over het boek Gedrag & Veiligheid uitgegeven bij Vakmedianet in 2018.