Veilig beeldbellen

Bij beeldbellen heeft u als professional op afstand beeldcontact met uw collega's en/of opdrachtgevers. De beelden worden online over en weer gestuurd. Als dit via gratis applicaties gebeurt, zoals Skype, Facetime of Whatsapp, weet u niet precies wat er met de data gebeurt. De beelden bevatten uiteraard persoonlijke en gevoelige informatie, dus het is van groot belang dat u er zorgvuldig mee omgaat. Om de privacy van patiënten en van uzelf te waarborgen, moet het beeldbellen daarom aan een aantal voorwaarden voldoen:

• De apparatuur die u gebruikt voor het beeldbellen moet up-to-date zijn. Veiligheid begint en eindigt bij het actueel houden ervan.

• Gesprekken die u via de app voert moeten via actuele technische protocollen verlopen en op een actuele manier versleuteld zijn.

• De inhoud van gesprekken mag alleen bewaard worden als die voldoet aan de eisen die in de Nederlandse wet gesteld worden. Zo niet, dan mag de gespreksinhoud niet opgeslagen worden.

Veilige beeldbel-opties zijn:  VicasaEmbloomSignalWeSeeDoZaurus, WhereBy

Terug naar COVID-19 pagina