Veiligheid en gezondheid medewerkers MKB in gevaar

De NVVK vraagt aandacht voor het tekort aan gekwalificeerde veiligheidskundigen en de gevolgen die dat heeft voor de arbeidsvoorwaarden.

NVVK-logo nieuwe stijl

Lees het complete persbericht en de open brief over dit onderwerp.