BUITENGEWONE EXTRA ALGEMENE VERGADERING OP 7 APRIL: BESLUIT MEE OVER EEN VERNIEUWDE NVVK

Op 11 november 2021 is door jullie, de leden van onze vereniging, ingestemd met een aantal bestuurlijke hervormingen. Het bestuur kreeg daarop van de vergadering de opdracht deze vernieuwingen in statuten en huishoudelijke reglementen te vertalen. Over deze documenten wordt op 7 april tijdens een Buitengewone Extra Algemene Vergadering gestemd. Een belangrijke stemming; het gaat immers over de modernisering én professionalisering, kortom de toekomst van onze vereniging en de verdere professionalisering van ons vak.

Vanwege dát belang organiseren wij een aantal informatiebijeenkomsten waarin we de voorgestelde nieuwe statuten toelichten en met jullie bespreken. Bovendien kun je de belangrijkste hervormingen nalezen op speciale pagina op de website.

De data waarop de informatie bijeenkomsten plaats vinden kan je hieronder lezen. Als je daarbij aanwezig wilt zijn, meld je dan aan via de agenda in de app.

Informatie bijeenkomsten:
Dinsdag 22 maart 2022; 19.00-21.00 uur
Donderdag 24 maart 2022; 19.00-21.00 uur

Buitengewone Extra Algemene Vergadering:
Donderdag 7 april 2022; 15.00-17.00 uur

We hopen je op één van bovenstaande data digitaal te mogen verwelkomen.