Contributieverhoging 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van 11 november jl. hebben de leden ingestemd met een verhoging van de contributie per 1 januari 2022.

Waarom is contributieverhoging nodig? De vereniging is bezig met een professionaliseringsslag met als doel de vereniging slagvaardiger en toekomstbestendig te maken. Tevens zal dit leiden tot meer interactie tussen leden onderling, een verbetering van de dienstverlening richting de leden en betere positionering van de vereniging en het vak van veiligheidskundige. Dit brengt extra investeringen met zich mee, o.a. voor optimalisering van de website, het NVVK Kennisportal en de onlangs geïntroduceerde NVVK-app.

Wat betekent dit voor u? Met ingang van het volgende kalenderjaar wordt de contributie verhoogd van € 140,00 naar € 150,00 exclusief 21% btw. Inclusief 21% btw komt dat neer op een verhoging van € 170,00 naar € 181,50.
Leden die gebruik maken van een lidmaatschap voor gepensioneerden betalen ook volgend jaar de helft van de reguliere contributie. Voor collectieve lidmaatschappen blijft de huidige kortingsstaffel van toepassing.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen? Stuur dan een mail aan het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Louis Nijland, penningmeester