Open brief aan alle sectororganisaties en werkgevers in Nederland:

De veiligheid en gezondheid van medewerkers verdient juist nú onze aandacht.

NVVK-logo nieuwe stijl

Eindhoven, 12 september 2023

Geachte werkgevers,

Al meer dan 75 jaar zet de Nederlandse Vereniging voor veiligheidskunde (NVVK) zich in voor veiligheid en gezondheid in werkprocessen en -omstandigheden. Ons kennisnetwerk omvat de expertise van 3.000 leden, die beroepsmatig de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van ondernemingen managen en daarover adviseren. Veel leden constateren nu binnen hun werkomgeving een ontwikkeling die niet past bij een gezonde economie.

Zij merken dat de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding is. Door verwatering van de controle op en naleving van arbeidsveiligheidsregels en -wetgeving ontstaan steeds vaker onveilige situaties op de werkvloer. Nu al lopen de kosten van letselschade als gevolg van onveilige omstandigheden in de honderden miljoenen per jaar. En veiligheidsincidenten die veel ophef veroorzaken lijken zich vaker voor te doen.

Te weinig gekwalificeerde veiligheidskundigen

De reden? Er zijn momenteel te weinig gekwalificeerde veiligheidskundigen om vooral bij mkb bedrijven in alle sectoren veiligheidsrisico’s te analyseren en te managen. Dat leidt tot nalatigheid, tot uitval van personeel, tot toenemende wrijving met werknemersorganisaties. Arbeidsveiligheid wordt dan een sluitpost, met grootschalige inspecties door de Arbeidsinspectie (zoals onlangs aangekondigd in distributiecentra) als gevolg. We moeten deze ontwikkeling stoppen.
Het tekort aan gekwalificeerde veiligheidsprofessionals hebben we niet zomaar opgelost. Maar we kunnen er wél nu in gezamenlijkheid iets aan doen:

  • door veiligheid en gezondheid op de werkvloer mede centraal te stellen in het bedrijfsbeleid;
  • door werknemers aan te moedigen bij- en om te scholen tot veiligheidskundigen, waardoor binnen afzienbare tijd medewerkers gericht bijdragen aan veiligheid binnen bedrijven;
  • door binnen sectororganisaties het onderwerp arbeidsveiligheid de prominente aandacht te geven die het verdient.

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een gekwalificeerde veiligheidskundige draagt bij aan arbeidsveiligheid en vergroot de duurzame inzetbaarheid van personeel. Is dat niet juist wat ondernemingen in een tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt primair nodig hebben? Bij een gezonde economische groei hoort serieuze aandacht voor de gezondheid én de veiligheid van medewerkers die deze groei mogelijk maken.

De NVVK heeft daarin de geheel eigen verantwoordelijkheid om ondernemers, medewerkers, sectororganisaties en alle andere betrokken te voorzien van actuele en relevante kennis en inzichten over hoe veiligheid op de werkvloer kan worden verbeterd. Dat mag u van een kennisorganisatie voor en door veiligheidsprofessionals verwachten. Wij denken graag met u mee over hoe juist nú de veiligheid binnen uw bedrijf met gekwalificeerde veiligheidskundigen op peil kan worden gebracht. Want veiligheid, dat doe je er niet even bij.

Rob van Houten, voorzitter NVVK