RVK - FAQ - Van het oude naar het nieuwe register

1. Ik ben al geregistreerd in het (oude) NVVK-register. Word ik automatisch opgenomen in het nieuwe Register?
Nee, u wordt niet automatisch opgenomen in het nieuwe Register. Voor opname in het nieuwe Register dient u aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. Zie pagina 'Toetreding tot het nieuwe register'.

2. Hoe lang blijft mijn registratie in het (oude) NVVK-register geldig?
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle registraties in het oude NVVK-register vervallen.

3. Is er een regeling voor geregistreerden in het (oude) NVVK-register?
Ja, deze regeling houdt in dat u tot en met 31 december 2016 geregistreerd blijft in het oude register.

4. Is een registratie in het nieuwe Register gelijkwaardig aan een registratie in het oude NVVK-register?
Aan toetreding tot het nieuwe register zijn kwalificatie-eisen gesteld. Het Register is gebaseerd op aantoonbaar vakmanschap op verschillende niveaus. In de oude situatie was een MVK- of HVK-diploma vereist inclusief 400 uur werkervaring op het gebied van veiligheid, wat niet aangetoond hoefde te worden. Het nieuwe Register geeft meer inzicht in kwalificaties.

Zie hiervoor ook de antwoorden bij de vragen onder het hoofdstuk 'Algemeen'.

5. Op dit moment ben ik als ZZP-er opgenomen in het ‘oude’ Register van de NVVK. Is het voor mij belangrijk om in het nieuwe Register opgenomen te worden? Of is het voor mij belangrijker dat ik mij laat certificeren?
Zie hiervoor het hoofdstuk 'Registreren of Certificeren'.

6. Ik ben recent afgestudeerd (Middelbaar, Hogere Veiligheidskundige (MVK/ HVK) of Master in Safety, Health & Environment (MoSHE) en niet opgenomen in het ‘oude’ register. Moet ik nu ook een assessment doen voor het nieuwe Register?  
Ja. Ongeacht of u al geregistreerd bent in het oude Register, moet u voor opname in het nieuwe Register het assessment doorlopen en voldoen aan alle gestelde eisen.