RVK -FAQ -Toetreden tot het nieuwe register

1. Wat heb ik nodig om te kunnen toetreden tot het Register Veiligheidskundigen?
Voor toetreding tot het Register gelden onderstaande voorwaarden:

  • Lidmaatschap van de NVVK;
  • Een diploma op minimaal HAVO, MBO4, HBO of Universitair niveau;
  • Een diploma van een vakopleiding in veiligheid (middelbaar, hoger en universitair);
  • E-assessment afgesloten met een positief resultaat (zie hoofdstuk 'Beoordeling van het assessment');
  • De ondertekening van de beroepscode.

2. Wat wordt verstaan onder een vakopleiding?
Onder een vakopleiding wordt op dit moment alléén MVK, HVK en MoSHE verstaan.

3. Wanneer ik aan één of meerdere voorwaarden niet voldoe, kan ik mij dan toch laten registreren?
Omdat wij het Register willen laten uitgroeien tot een kwaliteitsinstrument, moeten alle geregistreerden aan alle voorwaarden voldoen (zie vraag 1).

4. Ik ben Hobéon SKO gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige. Voldoe ik aan de voorwaarden voor opname in het Register?
Nee, registratie en certificatie zijn twee aparte trajecten. Het is wel zo dat tussen het NVVK-bestuur en Stichting BCD afstemmingsoverleg plaatsvindt om onnodige kosten voor leden te voorkomen.