RVK - FAQ - Registreren of certificeren

1. Hoe staat het met de ontwikkelingen rondom certificeren?
In 2015 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met het vernieuwen van het stelsel van Arbo-certificatie.
Meer informatie is te vinden op deze pagina van het arboportaal.

De overheid wil het stelsel toekomstbestendig, eenvoudiger en effectiever te maken. Aanleiding voor deze stelselwijziging zijn enkele knelpunten in de praktijk, de behoefte aan een duidelijkere toedeling van taken en verantwoordelijkheden en de wens om voor de verschillende certificaten een aantal minimumeisen vast te leggen.
Meer informatie is te vinden op deze pagina van het arboportaal.

In het nieuwe stelsel krijgt een certificerings- en keuringsinstelling (cki) een aanwijzing voor een bepaalde tijd, in de regel voor vier jaar. Voorheen kregen cki’s soms aanwijzingen voor onbepaalde tijd. Om een aanvraag voor aanwijzing in te kunnen dienen moet een cki beschikken over een positieve beoordeling van de Raad voor Accreditatie (RvA).

2. Moet ik me nu laten certificeren, registreren, of beide?
Registeren in het nieuwe NVVK-register heeft vooralsnog een andere betekenis (zie pagina 'Algemeen') dan certificeren. Het verschil is de wettelijke status van certificeren (dat is geregeld in de Arbowet). Opname in het Register gebeurt op basis van competenties kennis en vaardigheden.

De NVVK spant zich echter in om registratie in het NVVK-register tot een volwaardig alternatief voor certificatie te laten uitgroeien. Voor de veiligheidskundige persoonscertificaten zou in de toekomst een overgang naar een Register met een wettelijke verwijzing een volwaardig alternatief kunnen vormen. De NVVK wil in deze discussie een actieve rol spelen.

3. Wat is de meerwaarde van het NVVK-register ten opzichte van Hobéon-registratie (certificeren)?
Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.