RVK - FAQ - Niet voldaan aan beoordelingsnorm van het assessment

1. Wat gebeurt er wanneer ik niet voldoe aan de norm van het assessment? 
Voldoet u niet aan de gestelde norm voor het assessment, dan kunt u niet worden toegelaten tot het Register. U kunt een ontwikkeltraject ingaan en na 12 maanden opnieuw het assessment doen.

2. Wanneer ik niet voldoe aan de norm van het assessment , maar wel voldoe aan de andere kwalificatie-eisen van het Register, kan ik dan toch worden toegelaten?
Nee, u kunt dan niet worden toegelaten tot het Register.  Zie ook het pagina 'Toetreding tot het nieuwe register'.

3. Als ik laag scoor op zelfbeeld en het assessment opnieuw moet maken, moet ik dan opnieuw € 175 betalen?
Ja. In deze situatie is er geen betrouwbare testuitslag waarop de assessor zijn oordeel kan baseren. De kracht van het assessment is juist dat zowel een goede testuitslag als de indruk die de assessor heeft van de kandidaat in het gesprek getoetst worden. Bij een onbetrouwbare uitslag kan geen goed advies gegeven worden. Het hele assessment moet dan opnieuw gedaan worden. Echter dit komt niet vaak voor.

4. Van een primaire competentie heb ik één score onder de 3 en moet ik na 12 maanden opnieuw het assessment maken. Moet ik dan wederom € 175 betalen?
Ja. Met het her testen na minstens 12 maanden (vanaf gesprek assessor) moet  de ontwikkeling van een kandidaat gezien kunnen worden op één of meer competenties. De assessor ziet dit maar ten dele in de test en daarom is het gesprek met een criteriumgericht interview het belangrijkste. Ook hier moet dus zowel de volledige test als het gesprek voor plaatsvinden.

5. Ik heb een te lage score op sensitief handelen en moet ik na 12 maanden opnieuw het assessment maken. Moet ik dan wederom € 175 betalen?
Ja, zie het antwoord op de vorige vraag.