RVK - FAQ - Hoe verder na het assessment

1. Hoe kan ik mij na het assessment laten registreren?

Nadat aan alle eisen voldaan is kunt u hier het aanvraagformulier Register Veiligheidskundigen invullen.

Dit formulier mailt u samen met:

 • Een kopie van uw diploma vooropleiding;
 • Een kopie van uw diploma vakopleiding;
 • De samenvatting van het assessment;
 • De ondertekende beroepscode

naar dit e-mail adres.

2. Zijn er kosten verbonden aan de registratie?
Ja, er zijn kosten verbonden aan de registratie. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

 • Eenmalige inschrijfkosten € 75 (uitvoering en onderhoud systeem);
 • Jaarlijkse bijdrage à € 145 (in stand houden van het Register, zoals beheer, herregistratie, etc.).

3. Op welke wijze is zichtbaar dat ik geregistreerd veiligheidskundige ben?

 1. Registraties zijn inzichtelijk via deze pagina.
  Het register is openbaar.
 2. U kunt de titel RVK® (Register Veiligheidskundigen) voeren,
  bijvoorbeeld op visitekaartjes, op uw LinkedIn-profiel en andere professionele uitingen.

4. Ik ben geregistreerd, maar wil niet zichtbaar zijn in het publieke register. Kan dat?
Ja, dat kan. Als u dit meldt aan het NVVK-secretariaat wordt uw profiel niet openbaar getoond.

5. Zijn er uitzonderingen op het assessment mogelijk voor gecertificeerde HVK-ers?
Op dit moment niet. Het hoofdbestuur van de NVVK is hierover in overleg met het bestuur van de Stichting BCD.

6. Heb ik de beroepscode niet al ondertekend toen ik werd toegelaten als lid van de NVVK?
Als u bent opgenomen in het oude register heeft u de beroepscode al ondertekend.
Op het digitale aanmeldingsformulier voor toetreding tot het nieuwe Register kunt u met een vinkje aangeven dat u de beroepscode hebt gezien.

7. Ontvang ik (net als voorheen) een pasje na opname in het register?
Het register werkt zonder pasje. Iedere geregistreerd veiligheidskundige is zichtbaar via deze pagina. Bezoekers die het register raadplegen, kunnen u vinden op naam, postcode en/of deskundigheid.

8. Hoe snel na het voldoen aan alle eisen vindt opname in het Register plaats?
Als u aan de NVVK heeft aangetoond dat u aan alle eisen voldoet, wordt u conform het register-reglement binnen vier weken in het Register opgenomen.