RVK - FAQ - Erkenning verworven competenties (EVC)

1. Ik ben niet in het bezit van (minstens) een HAVO of MBO4-diploma, maar beschik wel over een aantal ervaringscertificaten. Hoe kan ik dan voldoen aan de gestelde vooropleidingseis?
In het document: 'Aanwijzing gekwalificeerde opleidingen met betrekking tot Eerder Verworven Competenties' kunt u hier mee over lezen.

2. Wat moet ik, na het doorlopen van de EVC-procedure indienen bij de NVVK voor mijn aanvraag tot Registratie?
Indien u een EVC-procedure succesvol hebt afgerond ontvangt u een landelijk erkend Ervaringscertificaat. Een kopie van het ervaringscertificaat voegt u toe aan uw aanvraag voor registratie in het Register Veiligheidskundigen.

3. Waar kan ik meer informatie vinden over een procedure om objectief inzicht te krijgen in mijn ervaring, vaardigheden en capaciteiten?
Voor meer informatie kijkt u op www.evc-centrum-nederland.nl. Contactpersoon bij EVC Centrum Nederland voor NVVK-leden is mevrouw (Susanne) Baas, telnr 035 7506195 en/of mailadres SBaas@evc-centrum-nederland.nl.

Zie ook de presentatie over de EVC procedure die is gegeven tijdens de informatiemiddag voor NVVK leden in september 2016.

4. Waarom verwijst de NVVK naar EVC Centrum Nederland?
EVC Centrum Nederland is de grootste erkende specialist op het gebied van loopbaanontwikkeling en het beoordelen en vastleggen van kennis en vaardigheden. EVC werkt samen met verschillende opleidingsinstituten die vrijblijvend een opleidingsplan, eventueel met vrijstellingen, kunnen opstellen. NVVK heeft in september samen met EVC Centrum Nederland een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor de NVVK-leden.

5. Waarom is in de veelgestelde vragen slechts beperkt informatie opgenomen over EVC?
Voor beantwoording van uw vragen verwijzen wij u graag naar EVC Centrum Nederland, omdat zij de deskundigen zijn op het gebied van procedures. EVC kan u informeren over onder andere inhoud, kosten en duur van een procedure.