Rob van de Bank

Opleiding: HVK

Huidige functie: gepensioneerd (voorheen actief als Arbo-manager)

Motivatie: Meehelpen de verenigingsvernieuwing gestalte te geven en de missie en doelstelling(en) te realiseren.
Dat de doelstelling - HET expertisecentrum mbt. veiligheid in Nederland te worden - wordt gerealiseerd.