Peter C. Booster BA MoSHE Cert

Opleiding: Arbodeskundige, Master Health, Safety & Environment, A&O deskundige

Huidige functie: Senior Adviseur Arbeidsveiligheid en preventiemedewerker NS Groep

Motivatie: Ik wil graag kennis en praktijkervaring delen met vakcollega’s. Het is een nieuwe opzet die me erg aanspreekt. Met name op het gebied het het voeren van de dialoog met elkaar ben je in staat het werkklimaat positief te beïnvloeden. Het zou mooi zijn als de vereniging daar een meetbare bijdrage aan kan leveren. Dat is wel een onderwerp dat me aan het veiligheidshart gaat. Direct, Open, Eerlijk en Normaal. Doen!