NVVK Hervormingen; De Kennisintensieve organisatie

Tijdens de Algemene vergadering op 11 november worden de voorgestelde hervormingen aan de leden van de NVVK voorgelegd en zal hierover gestemd worden. In voorbereiding op deze stemming informeren wij alle NVVK-leden met regelmaat over de voorgestelde hervormingen. In dit artikel lichten wij de voorgestelde hervormingen betreffende de Kennisintensieve organisatie toe. 

Klik hier voor meer informatie over de hervormingen

 

De regio- en vakgroepen en alle andere NVVK organisatieonderdelen zijn met elkaar de motor van het in de missie beoogde expertise centrum. Om deze verschillende onderdelen zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken wordt de NVVK als een kennisintensieve organisatie ingericht. Deze bestaat uit een matrixorganisatie waarin alle expertise in projecten gebundeld bij elkaar gebracht wordt. Hierdoor wordt de kennis zo gemanaged dat er gebruik gemaakt wordt van alle expertise en er een kruisbestuiving van verschillende deskundigheden ontstaat.

Centrale figuur en coördinator in deze projectorganisatie is de Verenigingsmanager.

De werkgroep adviseert:

  • Een organisatiemodel waarin een matrixorganisatie gecombineerd wordt met een systeem voor kennismanagement. De NVVK moet een kennisintensieve vereniging worden waarbinnen de expertise van de verschillende vakgroepen met elkaar gecombineerd wordt. Hiervoor is de matrixorganisatie gekozen waardoor in een project met een vraag of thema de verschillende vakgroepen hun kennis met elkaar moeten delen. De NVVK als de autoriteit op het gebied van veiligheidskunde zal antwoorden moeten geven op thema’s en vragen uit het praktijkveld en van stakeholders. Door met verschillende vakgroepleden aan een vraag of thema in een project samen te werken wordt er van elkaar geleerd waardoor het antwoord op de vraag of de reactie op het thema kwalitatief beter. Om de verschillende expertise in een project bij elkaar te kunnen brengen moet er een systeem voor kennismanagement komen dat door de VM gebruikt wordt om de expertise te kunnen combineren. Het resultaat van een project wordt door of namens de VM naar het praktijkveld en de stakeholders gecommuniceerd.

  • De liaisons van de NVVK bij de stakeholders in kaart te brengen en te laten coördineren door de VM. De rol voor het organiseren van de externe communicatie is -waar nodig- eveneens een taak van de VM.

Aanmelden voor deelname aan de Algemene Vergadering, klik hier.