Voorwaarden Herregistratie

Assessment voor Herregistratie
De eerste registratie is vijf jaar geldig. Om geregistreerd te kunnen blijven is een traject van herregistratie ingericht. Na herregistratie is de inschrijving in het Register Veiligheidskundigen® wederom vijf jaar geldig.

Omdat de ontwikkeling van de herregistratie langer heeft geduurd dan voorzien, zijn er inmiddels geregistreerden waarvan de eerste registratie meer dan vijf jaar geleden is ingegaan. Voor deze groep geregistreerden geldt dat zij tot eind 2022 de tijd krijgen om de herregistratie te realiseren.

Eisen
In het Assessment voor Herregistratie staat de persoonlijk ontwikkeling op de competenties uit het beroepsprofiel centraal.
Het assessment voor herregistratie maakt gebruik van 360-graden toolkit waarbij u feedback krijgt van uw professionele omgeving.

Voor deelname aan het assessment voor herregistratie zijn de volgende eisen gesteld:
1. Lidmaatschap van de NVVK
2. Je dient Register Veiligheidskundige® te zijn
3. Vakopleiding in veiligheid (MVK, HVK en MoSHE).

Het assessment voor herregistratie wordt afgenomen over:
De competenties uit het beroepsprofiel: onafhankelijk optreden, omgevingsbewust afwegen, kritisch analyseren, sensitief handelen, overtuigend adviseren en optreden, toegewijd zijn, reflecterend vermogen en rolzuiver optreden.

Het assessment voor herregistratie is ontwikkeld in samenwerking met Reynaarde Talentontwikkeling. Het assessment voor herregistratie bestaat uit een 360-graden feedback en bestaat uit twee gesprekken met een assessor in twee opeenvolgende jaren. In dit assessment voor herregistratie staat de feedback uit uw professionele omgeving centraal. U ontvangt een samenvatting van het assessment voor herregistratie.

In het assessment voor herregistratie heeft u twee gesprekken met een assessor:

In het eerste jaar van het assessment voor herregistratie heeft u een eerste gesprek met een assessor. In dit gesprek
• bespreekt u de ontvangen feedback en
• trekt u samen de belangrijkste conclusies.
Op basis van deze conclusies blikt u vooruit op wat u het komend jaar wilt bereiken in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling, wat en wie u daarvoor nodig heeft en maakt u een concreet plan van aanpak.
In het tweede jaar blikt u samen met de assessor terug en evalueert u uw voortgang in uw ontwikkeling, worden doelen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt.

Vereiste: Intercollegiale toetsing
Als aanvulling op het assessment voor herregistratie is ook een Intercollegiale toetsing een vereiste.
Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met andere register veiligheidskundigen, volgens een vaste systematiek, wordt gereflecteerd op het eigen handelen. Dit handelen wordt getoetst door vakgenoten.

De Register Veiligheidskundige®dient in het eerste jaar van herregistratie te starten met de intercollegiale toetsing, en daarna minimaal éénmaal per jaar een intercollegiale toetsing bij te wonen en hiervan jaarlijks een verslag in te dienen bij het secretariaat van de NVVK.

Vereiste: Verslag intercollegiale toetsing
Toetsing van het verslag vindt plaats aan de hand van de professionele standaard, die bestaat uit:
• Vaktechnische kennis en werkwijzen.
• Geldende richtlijnen en protocollen.
• Ontwikkelingen binnen de professie.
• Beroepsprofiel en beroepscode.
• Persoonlijke ontwikkeling

Via de volgende link kunt u zich inschrijven (aanmelden) om het assessment voor herregistratie te doen: http://www.reynaarde.nl/talentontwikkeling/-nvvk-ontwikkelassessment.html

Kosten assessment voor herregistratie
De kosten voor het assessment voor herregistratie bedragen

  • Jaar 1: € 281,03 excl. BTW voor inloggegevens en gebruik 360-graden toolkit, een ontwikkelgesprek met de assessor en een rapportage.
  • Jaar 2: € 281,03 excl. BTW voor evaluatie van uw plan van aanpak en een ontwikkelgesprek.

Verlenging registratie
Na afronding van het assessment voor herregistratie wordt de samenvatting van het assessment via mail ingediend bij het Uitvoeringsorgaan Register waarna de registratie met vijf jaar wordt verlengd.

Kosten registratie
De jaarlijkse registratiekosten blijven na herregistratie gelijk: € 145,00

Deskundigheid op persoonlijke profielpagina
U bent al opgenomen in het Register Veiligheidskundigen®. Op uw persoonlijke profielpagina kunt u, net als bij de eerste registratie, uw specifieke deskundigheid aangeven.

Klachten
Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het reglement.