Vakgroepen

Binnen de NVVK zijn veel verschillende groepen actief die zich richten op een specifiek onderwerp, doelgroep of (overkoepelend) thema. 

Ze vormen de bron van de specialistische vakkennis voor leden van de NVVK. 

Meedoen? 

Leden van de NVVK zijn van harte welkom om deel te nemen aan groepen en commissies. Mail ons!

 

Groep voor leden die betrokken zijn bij brandveiligheidskunde, zoals brandpreventie, brandrepressie, risk-management, verzekering, salvage, regelgeving, en techniek.

Deze groep houdt zich bezig met:

 • een bijdrage leveren aan ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheidskunde;
 • bevorderen van vakkennis rondom het onderwerp.

Groep voor veiligheidskundigen die werkzaam zijn in de bouw.

Deze groep houdt zich bezig met:

 • uitwisseling van kennis over het onderhouden, bouwen en ontwerpen van bouwwerken
 • organisatie van themamiddagen over veiligheid, veiligheidsmanagement, arbo-brede onderwerpen en ontwikkelingen

Deze groep houdt zich bezig met:

 • kennisuitwisseling op het gebied van elektrotechniek en aanverwante technieken;
 • gevolgen van veranderingen in wetgeving en normeringen voor werksituaties;
 • bedrijfsbezoeken die bijdragen aan de kennis van leden.

Deze groep houdt zich bezig met:

 • instandhouden, ontwikkelen en verbeteren van kennis en competenties van incidentonderzoekers;
 • samenbrengen van incidentonderzoekers uit diverse sectoren;
 • bevordering van uniformiteit en eenduidigheid van incidentonderzoek, gebruik van methoden, begrip van modellen, etc.

Platform voor veiligheidskundigen uit de industrie, overheid en wetenschap.

Deze groep houdt zich door het uitwisselen van kennis en ervaring bezig met:

 • loss prevention, voorkomen van verliezen;
 • samenwerkingen tussen partijen bevorderen;
 • communicatie en informatie.

Samenwerkingsverband tussen de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVVA) en Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O).

Deze groep houdt zich bezig met:

 • de relatie tussen menselijk denken en handelen vanuit meerdere invalshoeken relateren aan veiligheid.

Deze groep houdt zich bezig met:

 • een bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid bij repressief optreden van de brandweer.

PBM’s zijn geen mast maar een must. Zij beschermen ons tegen lichamelijk letsel. We noemen het een persoonlijk beschermingsmiddel, omdat het geschikt moet zijn voor de persoon die het draagt.

Missie: Het bevorderen van het juiste gebruik van PBM’s en het delen en vergroten van de kennis omtrent PBM’s.

 • Voorzitter: Wulf van den Eshof
 • Activiteiten:  Het volgen van ontwikkelingen rondom PBM’s en het opstellen van alerts.

Reden om een vakgroep Robotica op te richten is het feit dat het fenomeen Robotica zich volop binnen Nederland, de industrie, aan het ontwikkelen is, maar dat er (nog) weinig over bekend is. De Robotica-industrie ontwikkelt zich razendsnel terwijl onderwijs en het veiligheidskundig vakgebied achterblijft. Dat gaat met de oprichting van de vakgroep Robotica dus veranderen. Veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en andere beroepsuitoefenaars die met Robotica te maken hebben moeten uit een kennisbron kunnen putten om zich hiermee te kunnen scholen, om goede adviezen uit te kunnen brengen en met een goede ondersteuning vanuit de NVVK op een professionele manier deel te kunnen nemen aan alle tafels waarop Robotica aan de orde is. Hiermee voldoen we als NVVK aan onze doelstelling dat we hèt kenniscentrum voor veiligheidsprofessionals in Nederland willen zijn.

Robotica is een containerbegrip. Het omvat naast industriële robots ook cobots, AI, IoT (Internet of Things) en Cyber Security. Daarnaast zijn er tal van raakvlakken met andere vakgroepen te bedenken. Een heel groot werkveld dus. We zullen als vakgroep voorlopig onze handen vol hebben om alles goed in kaart te kunnen brengen om vervolgens aan de slag te kunnen gaan. Aan de slag gaan betekent het organiseren van workshops en seminars, het verzamelen van literatuur, het uitbrengen van abstracts en documenten, het valideren van de te publiceren informatie, etc.

De NVVK neemt reeds gedurende lange tijd deel aan de werkgroep Robotica en Arbeidsveiligheid. Vanuit TNO en SZW is het initiatief genomen om met behulp van deze werkgroep het fenomeen Robotica breder onder de aandacht te brengen en hoger op de agenda plaatsen. NVVK, I-Thanks, Holland Robotica en de NEN zijn benaderd om mee te denken en te werken binnen deze werkgroep Robotica. 

April 2021 schreef Robot Magazine een artikel over de oprichting van de Vakgroep Robotica. Het artikel is hier terug te lezen. 

In een sociaal veilige omgeving is iedereen beschermt tegen gevaar, agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, uitsluiting, uitbuiting, fraude en negatieve consequenties m.b.t. zelfbeeld en gezichtsverlies in de openbare ruimte. In dit domein vallen alle veiligheidsthema’s die mens en groep beschermen tegen niet-fysieke gevaren. Gevaren die te maken met de integriteit van lijf, zelfbeeld of juridische aangelegenheden. 

De volgende onderzoeksgebieden passen in dit domein:

 1. Pesten, discriminatie, gelijkheid, intimidatie, seksuele intimidatie, uitsluiting 
 2. Agressie op de werkvloer
 3. Uitbuiting op de werkvloer 
 4. Fraude en oplichting 
 5. Trauma en traumaverwerking 
 6. Psychologische veiligheid, blame cultuur, just culture

Missie:  Het delen en stimuleren van kennis en inzichten omtrent sociale veiligheid en de bedreigingen daarvan.

Bestuursleden:  Orly Polak, Hub Creations 

Er zijn velen die zich continue beroepsmatig bezighouden met veilig vervoer van A naar B. Voor die mensen heeft de voormalige Vakgroep Railveiligheid een doorstart gemaakt als Vakgroep Vervoer. Begin februari 2024 vond de oprichtingsbijeenkomst van de Vakgroep Vervoer plaats. Daar werden de deelnemers vooral gepolst over de relevante thema’s die binnen deze vakgroep aan bod moeten komen. Bijvoorbeeld naar datgene wat goed gaat. Daar valt namelijk veel van te leren.

Deze groep houdt zich bezig met:

 • kennisuitwisseling en -bundeling ten aanzien van railinfra.

Platform voor onderzoek naar branchespecifieke veiligheidskundige zaken.

Deze groep houdt zich bezig met:

 • informatie-uitwisseling;
 • wederzijdse kennisvermeerdering;
 • sociale contacten onderhouden.

De vakgroep Working Equipment Safety Platform (WESP) heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van de veiligheidskunde, in het bijzonder op het gebied van arbeidsmiddelen en machines en bijdragen aan de vergroting van de vakkennis van de leden.

Groep voor regio Zuid-Nederland met achtergrond van voormalige Philips-productiebedrijven met nog altijd een sterke metaalcomponent.  

Welkom op de Young NVVK pagina!

De Young NVVK is een groep voor en door jonge veiligheidskundigen t/m 35 jaar. Ook veiligheidskundigen in opleiding zijn welkom.

Het doel van de vakgroep Young NVVK is om een platform te bieden waarbij jonge veiligheidsprofessionals met elkaar kunnen netwerkenervaringen delen en kennis vergaren, maar ook waar hun belangen worden behartigd en wordt meegedacht over het professionaliseren en moderniseren van de NVVK. De voornaamste activiteit van de werkgroep is het organiseren van bijeenkomsten waarbij het vergaren/op peil houden van kennis van het vakgebied en het uitwisselen van ervaringen centraal staat. Per jaar organiseren we ongeveer 6 - 8 bijeenkomsten, waaronder:

 • Bedrijfsbezoeken (o.a. Bavaria, KLM, FrieslandCampina, NS, Heineken)
 • Inhoudelijke safety workshops met gastsprekers (sociale veiligheid, business continuity management, veilig werkgedrag, serious gaming)
 • Netwerkbijeenkomsten (sollicitatietrainingen, netwerkborrels)
 • Bijeenkomsten met gastsprekers
 • Gezellige activiteiten

Om een betere indruk te krijgen van waar we ons met Young NVVK mee bezig houden worden verslagen van onze bijeenkomsten gepubliceerd op onze LinkedIn groep ‘Young NVVK’  en natuurlijk op deze NVVK website. Naast de verslagen is er ook een film geproduceerd van een netwerkbijeenkomst die we in 2017 hebben georganiseerd en hebben we in een project een visie op Veiligheidskunde anno 2035 geformuleerd.

Ons bestuur bestaat uit:

Ben je ook jong en enthousiast over veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu? Kom dan bij de Young NVVK!

We hopen je binnenkort te mogen begroeten.

Veilige groet,

Young NVVK