Commissies en projectgroepen

Vaste commissies

Binnen de NVVK zijn een aantal vaste commissies actief die de langer lopende projecten begeleiden. Zonder deze continue inzet van de leden van deze commissie zouden deze activiteiten vrijwel onmogelijk zijn!

Commissie Wet- en Regelgeving

Deze commissie beoordeelt wet- en regelgeving van de overheid met betrekking tot arbeidsveiligheid en reageert op adequate wijze.

De commissie houdt zich bezig met:

  • NVVK-leden op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving;
  • NVVK-bestuur adviseren over wet- en regelgeving;
  • beïnvloeden van politiek en ambtelijke organisaties i.v.m. aankomende wet- en regelgeving.

Congrescommissie

Commissie die zich bezighoudt met de organisatie van het tweejaarlijks NVVK-Veiligheidscongres, het grootste Nederlandstalige congres op het gebied van veiligheidskunde.

Redactie NVVK info

Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vakblad NVVK info, dat 4 x per jaar verschijnt. Het vakblad brengt NVVK-leden op de hoogte van nieuwe inzichten binnen de veiligheidskundige en aangrenzende vakgebieden.

Contactgegevens: nvvkinfo@veiligheidskunde.nl


NVVK Jury

Sinds 1995 reikt de NVVK Jury jaarlijks een prijs uit aan de beste afstudeerscriptie van veiligheidskundige opleidingen op middelbaar, hoger of postdoctoraal niveauDe scripties worden beoordeeld op de criteria vernieuwend, verbredend en verdiepend.

Contactgegevens: nvvkjury@veiligheidskunde.nl


Projectgroepen

Naast de vakgroepen en de vaste commissies worden rond relevante en/of actuele thema's projectgroepen gestart met als doel om een project te starten dat op termijn een, al dan niet vaste, plaats krijgt in de NVVK. 

Werkgroep Kennismanagement

Deze werkgroep gaat de randvoorwaarden en processen formuleren voor consistent en succesvol kennismanagement, dat o.a. een bron zal zijn voor het NVVK Kennisportaal.

Projectgroep RI&E

Binnen de projectgroep RI&E worden verschillende activiteiten vormgegeven, zoals o.a. het produceren van een kinderboek waarin de uitgangspunten van de RI&E opgenomen worden.

Meedoen?

Leden van de NVVK zijn van harte welkom om deel te nemen aan de verschillende groepen en commissies. Mail ons!