Regiogroepen

Naast de vakgroepen zijn er ook regionaal groepen actief. 
Zij organiseren bijeenkomsten voor hun regio, in veel gevallen in samenwerking met de vakgroepen.

De kiesdistricten zijn ingedeeld op basis van aantallen leden per postcode, vandaar dat deze geografisch afwijken van de regiogroepen.

Regio Arnhem, Nijmegen, Oss e.o.

De regio Arnhem-Nijmegen-Oss organiseert op basis van een enquête onder de leden bijeenkomsten over specifieke onderwerpen. De bijeenkomsten vinden ’s middags, ’s ochtends of in de middag en een deel van de avond plaats. Gestreefd wordt naar 4 bijeenkomsten per jaar.

Contact opnemen met het bestuur kan via e-mail.

Groep voor veiligheidskundigen in het gebied op de denkbeeldige lijn van Gorinchem tot Hoek van Holland.

Groep voor veiligheidskundigen in Midden-Nederland.

Groep voor veiligheidskundigen in Noord-Holland.

Op 23 maart 2021 organiseerde de Regio Noord-Holland een online seminar over Mondkapjes en gehoorbescherming. De presentatie van dit seminar is via deze link te bekijken.  

Groep voor veiligheidskundigen in Friesland, Groningen, Drenthe, kop van Noord-Holland en Noordoostpolder. Binnen deze groep vinden we kennis delen heel belangrijk. We weten elkaar over het algemeen goed te vinden. We vinden bij Regio Noord Nederland dat we een lage drempel moeten hebben voor alle leden binnen onze regio.

NVVK-Noord Nederland organiseert enkele malen per jaar een studiedag over een onderwerp dat binnen de regio aandacht vraagt. Veel van deze onderwerpen worden aangedragen door de leden. Op deze wijze hopen we dat alle leden van regio NN profijt hebben van de studiedagen bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden als Veiligheidskundige.

Daarnaast organiseert NVVK Noord Nederland regelmatig een gezamenlijke studiedag met NVvA Noord Nederland, waarbij de te behandelen onderwerpen zowel voor de Veiligheidskundige als de Arbeidshygiënist nuttig is.

Voor vragen en opmerkingen of het aanbrengen van onderwerpen voor de studiedagen: stuur een mail naar: regionoord@veiligheidskunde.nl 

Groep voor veiligheidskundigen in Zeeland, Brabant en Limburg.