De Ledenraad


De NVVK omarmde in 2018 haar nieuwe ambitieuze missie. Als hèt kennisnetwerk voor veiligheidsprofessionals wil de NVVK als autoriteit in veiligheid haar bijdrage leveren aan de maatschappij. Kortom: een veilige toekomst kan niet zonder de NVVK en haar leden! Een belangrijke rol is daarin natuurlijk weggelegd voor de Ledenraad, die in de zomer van 2022 gekozen werd. De Ledenraad wordt gekozen door de leden van de NVVK per Kiesdistrict

 De Ledenraad is, naast het Hoofdbestuur, het belangrijkste beleidsorgaan van de NVVK als kenniscentrum voor veiligheidsvraagstukken. De Ledenraad is te bereiken via ledenraad@veiligheidskunde.nl of via de persoonlijke mailadressen die hieronder weergegeven worden bij hun korte introductie.

N.B. sommige leden van de ledenraad zijn nog niet toegekomen aan het aanleveren van een korte biografie. Zodra deze beschikbaar zijn, worden ze uiteraard z.s.m. toegevoegd.

Joke Hiemstra

coördinator LR 

joke.hiemstra@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Noord-Nederland

Jaap van de Ruit

coördinator LR

jaap.vanderuit@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Noord-Holland

Eddie Stam

eddie.stam@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Noord-Nederland

Peter Bakker

peter.bakker@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Zuid-Nederland 
(incl. leden uit België en Duitsland)

Opleiding: MVK, Process Safety, Postdoc S&H

Huidige functie: Docent en trainer Academie voor Management & Finance, IVK fulltime, Docent crisismanagement Academie voor Deeltijd bij Avans Hogeschool

Motivatie: Betrokkenheid bij (de ontwikkeling van) het vak Veiligheidskunde, belangenbehartiging voor de leden van de NVVK en het bevorderen van optimale communicatie tussen alle groepen binnen de NVVK ter bevordering van de (onderlinge) kennisuitwisseling.


Dorrith Hakkert

dorrith.hakkert@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Midden-Nederland

Jildoe de Jong

jildoe.dejong@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Midden-Holland

Angelique Klaver

angelique.klaver@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Zuid-Holland

Rob van de Bank

rob.vandebank@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Zuid-Holland

Opleiding: HVK

Huidige functie: gepensioneerd (voorheen actief als Arbo-manager)

Motivatie: Meehelpen de verenigingsvernieuwing gestalte te geven en de missie en doelstelling(en) te realiseren.

Dat de doelstelling - HET expertisecentrum m.b.t. veiligheid in Nederland te worden - wordt gerealiseerd.


Frits de Koning

frits.dekoning@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Noord-Nederland

Opleiding: HVK, MSc Arbeidshygiëne en ergonomie

Huidige functie: HSE-deskundige bij NS

Motivatie: Ik ben graag betrokken bij de NVVK en wil graag mijn bijdrage leveren zodat de NVVK ook echt iets voor haar leden kan betekenen.

Doel: Ik zie graag dat de NVVK de leden ondersteunt in het vormen van een netwerk en bij kennisuitwisseling en belangenbehartiging m.b.t. de rol en status van de veiligheidskundige. Zoals via de regio- en vakgroep-bijeenkomsten, de vakkennisdagen en als gesprekspartner voor relevante partijen. 


Tamara Kubbenga

tamara.kubbenga@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Midden-Nederland

Joep Bloedjes

joep.bloedjes@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Noord-HollandPeter Booster

peter.booster@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Noord-Holland

Opleiding: Arbodeskundige, Master Health, Safety & Environment, A&O deskundige

Huidige functie: Senior Adviseur Arbeidsveiligheid en preventiemedewerker NS Groep

Motivatie: Ik wil graag kennis en praktijkervaring delen met vakcollega’s. Het is een nieuwe opzet die me erg aanspreekt. Met name op het gebied het het voeren van de dialoog met elkaar ben je in staat het werkklimaat positief te beïnvloeden. Het zou mooi zijn als de vereniging daar een meetbare bijdrage aan kan leveren. Dat is wel een onderwerp dat me aan het veiligheidshart gaat. Direct, Open, Eerlijk en Normaal. Doen!

 

Christiaan Poll

christiaan.poll@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Zuid-Holland

Edwin van Haperen

edwin.vanhaperen@veiligheidskunde.nl

kiesdistrict Zuid-Nederland 
(incl. leden uit België en Duitsland)

Opleiding: Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde, HVK

Huidige functie: Als eigenaar V-KLIC actief als strategisch adviseur op het gebied van veiligheidskunde, en met het opstellen en toetsen van RI&E's.

Motivatie: Ik ben van mening dat we meer aan kennis- en ervaringdeling moeten doen bij de NVVK, nu is het een platform waarvan je lid kan worden en je niet goed weet hoe je nu de weg moet vinden of bij wie je moet zijn. De APP is hierin al een hele goede verbetering! Daarnaast vind ik het leuk om me tegen strategische vraagstukken aan te bemoeien en ga ik daarover ook graag in discussie met anderen.

Ik ben van het verbinden, waarom alles alleen doen als je dit ook gezamenlijk kan oppakken, alle veiligheidskundigen weten het “zogenaamd” beter dan de collega, we kunnen van elkaar leren en moeten daarom ook openstaan om de verbinding met elkaar aan te gaan, vele handen maken licht werken, krachten bundelen en samen staan we sterk enzo.

Sherida Juistenga

sherida.juistenga@veiligheidskunde.nl

Risicoprofessionals