Voorwaarden en registratie

Het Register Veiligheidskundigen® garandeert aan het werkveld dat de in het register opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn. In samenwerking met de Netherlands Quality Agency (NQA) is een reglement opgesteld. Het beschrijft onder meer de taken van de leden van het College van Ontwerp, secretariaat en Hoofdbestuur, de normen voor (her)registratie en de wijze van uitvoering. De uitvoering van het Register Veiligheidskundigen® ligt bij het NVVK secretariaat.

Het Register Veiligheidskundigen®
Het Register Veiligheidskundigen® is een openbaar register en zal online inzichtelijk zijn. Opdrachtgevers, werkgevers en ook collega veiligheidskundigen kunnen een Register Veiligheidskundige® zoeken op deskundigheid en op postcode via de homepage van de NVVK.

Sinds 1 november 2015 is het Register Veiligheidskundigen® in gebruik. Leden kunnen tegen betaling een assessment ondergaan, waarna opname in het Register Veiligheidskundigen® volgt, mits ook aan de overige eisen wordt voldaan. Het assessment voor eerste registratie is vijf jaar geldig.

Eisen
Voor toetreding tot het Register Veiligheidskundigen® zijn de volgende eisen vastgesteld:
1. Lidmaatschap van de NVVK
2. Vakopleiding in veiligheid (middelbaar, hoger en universitair niveau)
3. Assessment op competentieniveau, waaronder een capaciteitentest
4. Ondertekening van de beroepscode

Assessment voor Registratie, zoals hierboven genoemd onder punt 3
Een van de eisen om in het Register Veiligheidskundigen® te worden toegelaten is het volgen van een assessment voor registratie. Het assessment voor registratie bestaat uit een viertal (online) tests en een ontwikkelgesprek met een assessor. Hiervan ontvangt de deelnemer een rapport en een samenvatting. Deze samenvatting dient de deelnemer in te dienen bij de NVVK t.b.v. opname in het Register Veiligheidskundigen®.
In de online test zijn de volgende vragenlijsten opgenomen:
• Persoonlijkheid (Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst)
• Drijfveren/motivatie (Carrièrewaarden)
• Screening werk- en denkniveau (Capaciteitentest / IQ-test)
• Beroepsdilemma’s (Dillemavragenlijst)

Het assessment voor registratie is ontwikkeld in samenwerking met Reynaarde Talentontwikkeling. Het assessment voor registratie is een e-assessment. De resultaten ontvangt u in een uitgebreide rapportagevorm en een samenvatting voor het Register Veiligheidskundigen®. De resultaten bespreekt u met een assessor van het assessmentbureau.
Via de volgende link kunt u zich inschrijven (aanmelden) om het assessment voor registratie te doen:
http://www.reynaarde.nl/talentontwikkeling/-nvvk-ontwikkelassessment.html

Kosten assessment
De kosten voor het assessment voor registratie bedragen €281,03. Deze dient u te voldoen aan het assessmentbureau. Inbegrepen is het e-assessment, de rapportage en samenvatting en het ontwikkelgesprek.

Aanmelden
Indien wordt voldaan aan alle voornoemde eisen dan kunt u het aanmeldingsformulier Register Veiligheidskundigen® indienen bij het NVVK secretariaat. Het formulier dient voorzien te zijn van:
1. Kopie diploma vakopleiding
2. Samenvatting assessment
3. Ondertekening beroepscode

Klik hier om naar het aanmeldingsformulier Register Veiligheidskundigen® te gaan.

Kosten registratie
De kosten voor registratie zijn als volgt opgebouwd:
• Eenmalige inschrijfkosten € 75,00 (uitvoering en onderhoud systeem)
• Jaarlijkse registratiekosten € 145,00 (in stand houden van het register, zoals beheer, herregistratie, etc.)

Deskundigheid op persoonlijke profielpagina
Als u bent opgenomen in het Register Veiligheidskundigen® kunt u op uw persoonlijke profielpagina – op de website van uw bedrijf óf op LinkedIn - uw deskundigheid wettelijk beschermd aangeven.