RVK - FAQ - Het assessment

1. Waarop word ik getoetst in het assessment?
Het assessment geeft inzicht in uw kennis, vaardigheden en werkniveau.

U wordt getoetst op:

  • Competenties: onafhankelijk optreden, omgevingsbewust afwegen, kritisch analyseren, sensitief handelen, overtuigend adviseren en optreden, toegewijd zijn en reflecterend vermogen;
  • De competentie rolzuiver optreden wordt getoetst via dilemmavragen;
  • Uw intelligentie in relatie tot uw vooropleiding.

2. Wordt er onderscheid gemaakt in HAVO/MBO/HBO/WO-niveau in het assessment?
Ja, er is onderscheid tussen bovengenoemde niveaus. Dit komt in het assessment tot uiting. Het is echter niet zichtbaar in het publieke domein van het register zelf.

3. Hoe kan ik het assessment maken?
Het assessment is een e-assessment en kunt u onafhankelijk van plaats en tijd maken.

4. Zijn er kosten verbonden aan het assessment?
Ja, er zijn kosten verbonden aan het assessment. Voor de actuele kosten zie: https://www.veiligheidskunde.nl/rvk/voorwaarden. Hierbij is het e-assessment, de rapportage en samenvatting en het ontwikkelgesprek inbegrepen. Een voorbeeld van een samenvatting wordt binnenkort op de website geplaatst

5. Hoe en waar vindt het nabespreken van het resultaat van het assessment plaats?
U wordt uitgenodigd voor een persoonlijke nabespreking (van ongeveer een uur). In principe vindt dat plaats bij assessmentbureau Reynaarde Talentontwikkeling in Nieuwegein.

6. Waaruit bestaat het assessment?
Het assessment bestaat uit:
1. Een capaciteitentest
2. Een toets op competenties (bekwaamheden). Zie vraag 1 van beoordeling van het assessment om welke competenties het gaat.
 
7. Wordt in het assessment ook mijn inhoudelijke kennis op veiligheidskundig vlak getoetst?
Uw kennis wordt niet specifiek getoetst, maar kan een rol spelen bij de beantwoording van de dilemmavragen.
 
8. Bestaat het assessment uit multiple choice of open vragen?
De capaciteitentest en de praktijktoets bestaan uit multiple choice vragen. De antwoorden op de competentievragen geeft u aan op een schaal.

9. Waarom zijn er kosten verbonden aan het assessment?
Het assessment is in feite een ‘toelatingstoets’, een voorwaarde om tot het register toe te kunnen treden. Het is speciaal voor dit doel ontwikkeld. De NVVK heeft in de ontwikkeling van het assessment geïnvesteerd en neemt een groot deel van deze kosten op zich. Wij gaan ervan uit dat het bedrag voor de meeste leden op te brengen is en dat de inzichten uit de toets dit bedrag waard zijn. Omdat het assessment inzicht geeft in niveau en ontwikkeling van de deelnemer, is het resultaat ook nuttig voor keuzes in opleiding of loopbaan.

10. Ik heb het assessment gemaakt en besluit niet verder te gaan met de registratieprocedure. Moet ik dan toch de kosten betalen?
Ja, indien u de registratieprocedure stopt, betaalt u de kosten voor het assessment direct aan het assessmentbureau.

11. Wat gebeurt er nadat ik het assessment heb gemaakt?
De resultaten van het assessment ontvangt u in een uitgebreide rapportagevorm. De resultaten bespreekt u met een assessor van het assessmentbureau. Tevens ontvangt u een samenvatting voor in het Register Veiligheidskundigen.

12. Ik wil mij niet laten registreren, maar wel het assessment maken. Mag dat?
Ja, aanmelding voor het assessment verloopt niet via de NVVK, maar direct via het assessmentbureau. De hiermee gemoeide kosten, betaalt u rechtstreeks aan het assessmentbureau.

13. Wat is de doorlooptijd van het assessment?
De gemiddelde doorlooptijd (van het doorlopen van het assessment tot en met het gesprek) is vier weken, afhankelijk van het aantal aanvragen in een periode, beschikbaarheid in agenda’s en eventuele (school)vakanties.

14. Kan ik met een recent assessment op gelijkwaardig niveau ook in het Register worden opgenomen?
Nee, alleen met het speciaal voor het Register ontwikkelde assessment kunt u worden geregistreerd. Onder andere de dilemmavraagstukken uit de veiligheidskundige praktijk maken het tot een specifiek en gericht assessment.

15. Hoe kan ik me aanmelden om deel te nemen aan het assessment?
Via deze link kunt u zich inschrijven voor deelname aan het assessment.