Rob van Houten (voorzitter)

In het verleden ben ik bij de politie in contact gekomen met arbeidsongevallen en door de politieke reactie op het ‘gifschandaal Lekkerkerk’ met arbeidsomstandigheden.

Vanaf 1997 treed ik op als trainer/adviseur van ondernemingsraden (vanaf 2000 als onderdeel van het team arbeid en gezondheid van FNVFormaat).

Na de studie HVK ben ik in 2015 gestart als zelfstandig adviseur op het gebied van veiligheid en gezondheid (duurzaamheid).

Als voorzitter van de werkgroep heb ik me de afgelopen periode intensief beziggehouden met de veranderingen binnen de NVVK. Toen de hervormingen ingevoerd werden vond ik dat ik mee moest denken en helpen om deze veranderingen in de praktijk te brengen en heb ik me beschikbaar gesteld voor het bestuur.