Vakgroep Railveiligheid

Er zijn velen die zich continue beroepsmatig bezighouden met veilig vervoer van A naar B.

Voor die mensen heeft de voormalige Vakgroep Railveiligheid recent een doorstart gemaakt als Vakgroep Vervoer.

Begin februari vond de oprichtingsbijeenkomst van de Vakgroep Vervoer plaats. Daar werden de deelnemers vooral gepolst over de relevante thema’s die binnen deze vakgroep aan bod moeten komen. Bijvoorbeeld naar datgene wat goed gaat. Daar valt namelijk veel van te leren.

Binnenkort zal de naam van deze groep ook officieel aangepast worden.

Deze groep houdt zich bezig met:

  • kennisuitwisseling en -bundeling ten aanzien van railinfra.