RVK - FAQ - Beoordeling van het assessment

1. Welke beoordelingscriteria kent het assessment?
Het assessment is gebaseerd op negen beoordelingscriteria:

 • 4 primaire competenties (bekwaamheden), die als belangrijk aangemerkt zijn door het werkveld: overtuigend adviseren, reflecterend vermogen, kritisch analyseren en omgevingsbewust afwegen
 • 3 secundaire competenties: onafhankelijk optreden, sensitief handelen, toegewijd zijn
 • Competentie rol-zuiver optreden
 • Capaciteit (IQ)

2. Wat is de beoordelingsnorm van het assessment?
Zes van de negen criteria moeten voldoen aan de norm.
De normering is als volgt:

 • Primaire competenties: score hoger dan 3. Bij één score onder de 3 kan na 12 maanden opnieuw een assessment worden gedaan, waarbij dan een score moet zijn van minstens 17 percentiel.
 • Secundaire competenties: sensitief handelen vindt de NVVK belangrijk. Bij een score  onder de 3 wordt in het gesprek door de assessor een ontwikkeladvies gegeven.
  Als opnieuw (na 12 maanden) een assessment wordt gedaan moet er een ‘voldoende’ score zijn op sensitiviteit. 
 • Competentie rol-zuiver optreden: minimaal 5,5   
 • Capaciteit: minimaal sten 3 (MBO4)
  De scores worden weergegeven in de samenvatting. Een voorbeeld van een samenvatting wordt binnenkort op de website geplaatst.

3. Wanneer ik aan de norm van het assessment voldoe, kan ik dan ingeschreven worden in het Register?
Ja, als u voldoet aan de beoordelingsnorm zoals is aangegeven bij de vorige vraag kunt u worden toegelaten tot het Register Veiligheidskundigen, mits u ook voldoet aan alle andere eisen (zie hoofdstuk 'Toetreden tot het nieuwe register').

4. Wie heeft de normering van het assessment vastgesteld?
De normering van het assessment is vastgesteld door de stuurgroep in samenspraak met de klankbordgroep Register. Daarin zijn belanghebbenden vertegenwoordigd, zoals leden van de NVVK en opleiders.  Beide groepen zijn hierin bijgestaan door Reynaarde Talentontwikkeling en Ixly als adviserende partijen.

5. Hoe vindt de beoordeling van het assessment plaats?
Op basis van de resultaten van het assessment vindt een gesprek met de assessor (degene die het assessment heeft afgenomen) plaats. Het gesprek is een wezenlijk onderdeel van de eindbeoordeling. De assessor beoordeelt of de resultaten van het assessment overeenkomen met de persoon die de assessor voor zich heeft.  Dit hangt mede af van de score op consistentie en zelfbeeld.  Is er sprake van een laag zelfbeeld, dan kan overwogen worden het assessment opnieuw te maken.

6. Wie voert de beoordeling uit?
Het hoofdbestuur heeft Reynaarde Talentontwikkeling aangewezen om in opdracht van de kandidaat het e-assessment uit te voeren. De beoordeling van het assessment wordt in opdracht van de kandidaat uitgevoerd door Reynaarde, waarbij het gesprek met de assessor onlosmakend verbonden is met de resultaten en van doorslaggevende aard.

7. Wie is Reynaarde Talentontwikkeling?
Reynaarde is een bureau voor talentontwikkeling. Reynaarde is dagelijks bezig competentiemanagement en talentontwikkeling. Meer informatie via https://www.reynaarde.nl/tests/nvvk-assessment/

8. Wie hebben het assessment voor het NVVK-Register ontwikkeld?
Reynaarde Talentontwikkeling heeft in samenwerking met Ixly het assessment ontwikkeld.

9. Wie is Ixly?
Ixly is een uitgever van professionele online psychologische testen en vragenlijsten. Ixly is ISO-9001 en ISO-27001 gecertificeerd en ontwikkelt zelf psychometrische testen en geeft testen van andere testontwikkelaars uit.
De belangrijkste testen zijn beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN), het beoordelingssysteem van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Verder doet Ixly autonoom onderzoek om de kwaliteit van testen te onderzoeken en verbeteren en werkt hierin samen met Erasmus, VU en UU. Bron en meer informatie via http://www.ixly.nl.