Oprichting vakgroep Robotica

Op 11 mei is, na een aantal voorbereidende brainstormbijeenkomsten, de vakgroep Robotica opgericht.

Reden om een vakgroep Robotica op te richten is het feit dat het fenomeen Robotica zich volop binnen Nederland, de industrie, aan het ontwikkelen is, maar dat er (nog) weinig over bekend is. De Robotica-industrie ontwikkelt zich razendsnel terwijl onderwijs en het veiligheidskundig vakgebied achterblijft. Dat gaat met de oprichting van de vakgroep Robotica dus veranderen. Veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en andere beroepsuitoefenaars die met Robotica te maken hebben moeten uit een kennisbron kunnen putten om zich hiermee te kunnen scholen, om goede adviezen uit te kunnen brengen en met een goede ondersteuning vanuit de NVVK op een professionele manier deel te kunnen nemen aan alle tafels waarop Robotica aan de orde is. Hiermee voldoen we als NVVK aan onze doelstelling dat we hèt kenniscentrum voor de veiligheid in Nederland willen zijn.

 

possessed-photography-dRMQiAubdws-unsplash

 

Robotica is een containerbegrip. Het omvat naast industriële robots ook cobots, AI, IoT (internet of things) en Cyber Security. Daarnaast zijn er tal van raakvlakken met andere vakgroepen te bedenken. Een heel groot werkveld dus. We zullen als vakgroep voorlopig onze handen vol hebben om alles goed in kaart te kunnen brengen om vervolgens aan de slag te kunnen gaan. Aan de slag gaan betekent het organiseren van workshops en seminars, het verzamelen van literatuur, het uitbrengen van abstracts en documenten, het valideren van de te publiceren informatie, etc.

De NVVK neemt reeds gedurende lange tijd deel aan de werkgroep Robotica en Arbeidsveiligheid. Vanuit TNO en SZW is het initiatief genomen om met behulp van deze werkgroep het fenomeen Robotica breder onder de aandacht te brengen en hoger op de agenda plaatsen. NVVK, I-Thanks, Holland Robotica en de NEN zijn benaderd om mee te denken en te werken binnen deze werkgroep Robotica. Zoals jullie weten zijn er door deze werkgroep reeds een aantal webinars georganiseerd. Vanuit deze activiteiten is binnen NVVK het idee ontstaan om een eigen vakgroep op te zetten. Dat is bij deze dus gedaan.

We hebben tijdens de brainstormsessies ook gediscussieerd over de vraag of deze vakgroep wellicht bij de vakgroep machineveiligheid ondergebracht dient te worden. Dit omdat er veel raakvlakken zijn. We hebben besloten om voorlopig eerst het werkveld van Robotica goed in kaart te brengen en de vakgroep volwassen te laten worden. Daarna wordt besloten of het samenvoegen toegevoegde waarde heeft.

De afgelopen maanden is flink wat energie gestoken in het benaderen van enthousiaste meedenkers die de vakgroep willen gaan trekken. Dat is gelukt. Het merendeel is afkomstig uit de jonge generatie van veiligheidskundigen. Dat is fijn, want zij zullen als geen ander nu en in de toekomst in hoge mate met Robotica te maken krijgen.

Degenen die de vakgroep gaan trekken zijn:

  • Kees van der Blom (voorlopig nog)
  • Saskia van Dijk (HB)
  • Kevin van der Heijden
  • Joey Rozendal
  • Bas de Jong
  • Marc van Deursen
  • Coen van Gulijk
  • Erwin de Graaf

Saskia zal naast lid van de vakgroep ook de aandachtshouder voor het hoofdbestuur worden. Kees zal zich na de eerste opstartactiviteiten geleidelijk aan terugtrekken en de vakgroep Robotica binnen het BOG blijven volgen. Vincent Meier heeft ons tijdens de brainstormsessies meegeholpen om het initiatief mede vorm te geven maar heeft aangegeven de vakgroep Robotica verder op afstand te willen blijven volgen.

In een volgend memo zullen we de kartrekkers wat nader voorstellen zodat jullie ook de achtergrond van hen leren kennen.

We hopen zeer binnenkort een eerste seminar (hybride) te kunnen organiseren zodat we in aanvang al een grote bekendheid aan deze nieuwe vakgroep Robotica kunnen geven.

We zijn blij dat dit initiatief alvast gelukt is en verwachten als NVVK veel voor het vakgebied Robotica en alles wat daarmee te maken heeft te kunnen gaan betekenen. Wordt vervolgd.

Namens de initiatiefnemers hoop ik op jullie warme belangstelling en deelname aan alle evenementen die we gaan organiseren.

Kees van der Blom, HB lid NVVK

Begin mei schreef Robot Magazine een artikel over de oprichting van de Vakgroep Robotica. Het artikel is hier terug te lezen. 

Voor meer informatie over de Vakgroep kunt u contact opnemen met het NVVK-secretariaat

Photo by Possessed Photography on Unsplash