RVK - FAQ - Algemeen

1. Waarom een nieuw Register?
Het huidige NVVK-register wordt vervangen door het Register Veiligheidskundigen. Het nieuwe Register bevat meer kwalificatie-eisen, zoals vooropleiding, vakopleiding en competentieniveau. Het biedt meer inzicht in de ontwikkeling van vakmanschap.

2. Wat moet ik me voorstellen bij het nieuwe Register?

  • Het Register bevat vakbekwame veiligheidskundigen op alle niveaus (HAVO, MBO, HBO en Universitair);
  • Het Register geeft inzicht in de deskundigheid van geregistreerden voor opdrachtgevers, werkgevers en collega-veiligheidskundigen;
  • Om in het Register opgenomen te worden, moet een assessment op competentieniveau doorlopen worden. Het Register stelt voorwaarden aan de competenties van een veiligheidskundige. Die competenties zijn samen met partners uit het werkveld bepaald (werkgevers, opleiders en veiligheidskundigen). Als beroepsvereniging beogen wij dat de veiligheidskundige groeit in zijn of haar ontwikkeling, niet alleen wat betreft kennis en kunde, maar ook wat betreft competenties;
  • Het Register heeft draagvlak van het hele veiligheidskundige veld.

3. Wat levert het Register mij op?
Het Register biedt:

  • Persoonlijke profilering op maat, binnen het veiligheidskundig veld;
  • Uw vakbekwaamheid en deskundigheid inzichtelijk voor werkgevers, partners en vakgenoten;
  • Inzicht in deskundigheid van vakgenoten.

4. Kan ik mijn eigen profiel beheren?
Wanneer u bent geregistreerd in het Register Veiligheidskundigen, kunt u op uw persoonlijke profielpagina uw deskundigheid aangeven en steeds actualiseren.

5. Wat betekent het als ik geregistreerd Veiligheidskundige ben?
Na opname in het Register mag u uw nieuwe status aanduiden met de afkorting RVK®. Dit woordbeeldmerk is geregistreerd in het Benelux merkenregister. Op uw profielpagina kunt u uw deskundigheid aangeven. Dat maakt u vindbaar voor geïnteresseerden. Aan opname in het Register zijn (periodieke) kosten verbonden.