NVVK-prijs 2017

Op 20 april 2017 zijn voor de 23e keer de NVVK-prijzen uitgereikt. Hieronder de scripties van de winnaars en die van de andere genomineerden.

Hier kunt u het juryrapport downloaden.

KobaltFoto70003V.l.n.r: G.J.G.M. van de Sande, N.M.B. Kuiper, D.D. Oude Veldhuis en J.C.A. van Pamelen

 

Winnaar NVVK-scriptieprijs 2017
- mevrouw D.D. Oude Veldhuis (Daphne)
 “De bevende opslagtank“
 Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (hogere veiligheidskunde), Almelo

Eervolle Vermelding 2017 en winnaar NVVK-publieksprijs 2017
- mevrouw N.M.B. Kuiper (Nancy)
 “Wat zit er achter de voordeur? Risico’s van een huurwoning als werkterrein”
 Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (middelbare veiligheidskunde), Almelo

Eervolle Vermelding 2017
- de heer J.C.A. van Pamelen (Jan-Kees)
“Inductieve Incidenten. Onderzoek naar de haalbaarheid om Inductie Incidenten onder hoogspanningslijnen bij aannemers te reduceren” plus bijlagen.
 NCOI Techniek (hogere veiligheidskunde), Hilversum

Spreker 2017
- de heer G.J.G.M. van de Sande (Geert)
“Effectief incidentenonderzoek. Onderzoek naar een doeltreffende incidentenonderzoeks-methodiek, uitvoerbaar door het middenkader met een maximaal leereffect voor OVET” plus bijlagen.
 Apply Opleidingen (hogere veiligheidskunde), Terneuzen

Overige genomineerden 2017 

- mevrouw M.A.J. de Caluwé (Marit)
 “Fysieke belasting op de drukpers 900B”
 Apply Opleidingen (middelbare veiligheidskunde), Terneuzen

 - de heer R. den Drijver (Rutger)
 “Veilig onderhouden van spoorgebonden werkmaterieel op opstelspoorlocaties” plus bijlagen.
 Apply Opleidingen (middelbare veiligheidskunde), Terneuzen 

- de heer J.P.A. Ripzaad (Jean-Paul)
 “Houtje Touwtje? Opzet tot leidraad voor indeling risicoklasse handmatig hijsen”
 Arbode (middelbare veiligheidskunde), Gorinchem

- mevrouw S.H.C.P. van Hagen-van der Wereld (Simone)
 “Inspectie met selfiestick of drone in de asbestbranche”
 Arbode (middelbare veiligheidskunde), Gorinchem

- mevrouw K. de Ridder (Kim)
 “Algehele veiligheidsinstructie chauffeurs”
 Avans Hogeschool (integrale veiligheidskunde), ‘s Hertogenbosch

 - mevrouw J. Rood-Linssen (Janneke)
“Tot het uiterste gaan. Rapport onderzoek naar risico’s op fysieke overbelasting binnen de afdeling coating”
 Copla Opleiding en Training (middelbare veiligheidskunde), Harderwijk

- de heer R. van Spijk (Ruud)
 “Veilig overstappen bij varende zeegaande sleephopperzuigers (schepen)”
 Copla Opleiding en Training (middelbare veiligheidskunde), Harderwijk

- de heer T. Guyt (Tom)
“Veiligheidscultuurscan AkzoNobel. Een onderzoek naar het zeker niet originele maar wel zeer relevante onderwerp veiligheids¬cultuur binnen de productieafdeling van AkzoNobel VR in Sassenheim”
 Haagse Hogeschool (integrale veiligheidskunde), Den Haag

- de heer J. Nederend (Jeffrey)
 “Exploiting control attempt effectiveness in the development of safety events” plus deel 2.
 Hogeschool van Amsterdam (Aviation Academy), Amsterdam

- de heer J.J.L. Heerkens (Jeroen)
“Risico’s van een fysiek zware training. Een onderzoek naar de fysieke belasting tijdens de unruly passenger training voor de luchtvaartdienstverlening”
 Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (middelbare veiligheidskunde), Almelo

- de heer P.C. van Seters (Pieter Christiaan)
 “Vluchten met leefluchtslang. Een knoop in de weg naar veiligheid

 Technicom (middelbare veiligheidskunde), Hoogvliet

- de heer F.M. Munts (Frans)
“Telecommonteurs en EMV. De bomen en het bos”
 Technicom (middelbare veiligheidskunde), Hoogvliet

- de heer J.A.J.P.M. Boelens (Jurgen)
 “Veilig werken met onderzoeksopstellingen op de Radboud Universiteit”
 Apply Opleidingen (hogere veiligheidskunde), Terneuzen

 - mevrouw S.H.W. Hoedemakers (Sandra)
“Veiligheidscultuur Eternit B.V. Van “we doen het al jaren zo” naar “we werken veilig of we werken niet”
 Copla Opleiding en Training (hogere veiligheidskunde), Harderwijk

- de heer J. van Noord (Jan)
“Veiligheid is Aanstekelijk. Een onderzoek naar de mate waarin het gedrag van de leidinggevenden van invloed is op de veiligheidsbeleving en -cultuur binnen twee Nederlandse Unileverfabrieken en op welke wijze dat terug te zien is in de veiligheidsindicatoren”
 Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (hogere veiligheidskunde), Almelo

- de heer R. Bouwer (Reinoud)
“Grenzeloze zorgplicht! Veilig en gezond werken in het buitenland”
 Stichting PHOV (hogere veiligheidskunde), Utrecht

- de heer S. Hinderks (Sander)
“Toezicht als onderdeel van de werkgeverszorgplicht volgens de criteria van de Arbowetgeving”
 Stichting PHOV (hogere veiligheidskunde), Utrecht

- de heer J.T.A. van Schie (John)
 “Wat kan veerkrachtige operatie betekenen voor de (NAM-)organisatie”
 Technische Universiteit (MoSHE), Delft