De veiligheidskundige anno 2035

NVVK-logo young nvvk

Het project 'De veiligheidskundige anno 2035’, afgekort 'VK2035', is een initiatief van de vakgroep Young NVVK. De afgelopen maanden interviewden zij 27 experts.
De experts is gevraagd welke veranderingen zij verwachten. Per thema zijn de interviews gebundeld in tien publicaties. Deze kunt u onderaan deze pagina inkijken.

Het vakgebied veiligheid is 'hot' en continu aan verandering onderhevig. Van oudsher is het vakgebied veelal gericht op arbeidsveiligheid, maar inmiddels vereist dit een steeds grotere integrale benadering. Veiligheid is immers niet langer enkel een begrip in de industrie, maar wordt langzaam ingeburgerd bij iedereen, ook in het publieke domein.

Daarnaast is er een verbreding in het vakgebied zelf, door onder andere de toetreding van security en risico management. Daar staat echter tegenover dat de wereld grimmiger wordt door de onder druk staande economie en door een strengere overheid. De veiligheidskundige moet daardoor meer doen met minder middelen. Bovendien worden persoonlijke verantwoordelijkheden (aansprakelijkheid) zwaarder.

We staan dus aan de voordeur van een hoop ontwikkelingen. Dat is aanleiding geweest voor het project ‘De veiligheidskundige anno 2035’.

VK2035 publicaties:

 1. NVVK
 2. Robotisering en Automatisering
 3. Terrorisme
 4. Globalisering
 5. Bouwproces
 6. Serious Gaming
 7. Opleidingen
 8. Normalisering
 9. Aansprakelijkheid
 10. Duurzame inzetbaarheid
 11. Mindmap

Ledenportaal

Vanaf 10 juni 2009 kunnen onze leden inloggen op het vernieuwde ledenportaal

Twitter