VK2035

Het project 'De veiligheidskundige anno 2035’, afgekort 'VK2035', is een initiatief van de vakgroep Young NVVK. Aan 27 experts is gevraagd welke veranderingen zij verwachten. Per thema zijn de interviews gebundeld in tien publicaties.

Deze artikelen kunt u hieronder inkijken door op de pdf-icoon naast het thema te klikken.

Het vakgebied veiligheid is 'hot' en continu aan verandering onderhevig. Van oudsher is het vakgebied veelal gericht op arbeidsveiligheid, maar inmiddels vereist dit een steeds grotere integrale benadering. Veiligheid is immers niet langer enkel een begrip in de industrie, maar is langzaam ingeburgerd bij iedereen, ook in het publieke domein.

Daarnaast is er een verbreding in het vakgebied zelf, door onder andere de toetreding van security en risico management. Daar staat echter tegenover dat de wereld grimmiger wordt door de onder druk staande economie en door een strengere overheid. De veiligheidskundige moet daardoor meer doen met minder middelen. Bovendien worden persoonlijke verantwoordelijkheden (aansprakelijkheid) zwaarder. Dat is aanleiding geweest voor het project ‘De veiligheidskundige anno 2035’. De continue transities en veranderingen in de vakgebieden van veiligheidskundigen en breder in de maatschappij maken dit project een work in progress

Zo is dit bijvoorbeeld ook een aanleiding om ons te richten op de uitdagingen van de transities in het NVVK-Veiligheidscongres - Veiligheid in transitie.

 Aansprakelijkheid

 Bouwproces

 Duurzame inzetbaarheid

 Globalisering

 Normalisering

 Opleidingen

 Robotisering en automatisering

 Serious Gaming

 Terrorisme

 NVVK

 Mindmap